Changing Identities and Contexts in the Arts (CICA) Artistic Research as the New European Paradigm for the Arts (2010–2012)
This EU project aims to open up an intellectual dialogue over the changes taking place in the artist’s identity and the creative potential it lends to society. The project is a joint initiative by three pioneering artistic research clusters and four central museums or art centers in Finland, Sweden and Great Britain.

EU:n Kulttuuriohjelmasta tuettu hanke, jossa tutkitaan eurooppalaisten taiteilijoiden identiteettien moninaisuutta, taiteentutkimuksen kehittämistä sekä näiden luovuuden ja innovatiivisuuden tuomia mahdollisuuksia yhteiskunnalle.

Encouraging Collections Mobility  A Way Forward for Museums in Europe (2010)
Ed. Susanna Pettersson, Monika Hagedorn-Saupe, Teijamari Jyrkkiö and Astrid Weij
Should the museums stop hoarding and start concentrating on the better use of the already existing collections? Should they have easier access to those parts of each other’s collections that are being underused? Should museums start thinking differently? Encouraging Collections Mobility is the ideal text for museum professionals, researchers and students who are determined to explore and research collections in order to open our rich collection resources and learn more about European heritage.

Julkaisu kehottaa museoita pohtimaan uusia tapoja jakaa kokoelmiinsa sitoutuvaa kulttuuriperintöä kaikille kiinnostuneille.

Long term loans best practices report (2009)
Ed. Teijamari Jyrkkiö
Report of the Long-term Loans and Collection Research Working Group 2008–2010, a subgroup of the OMC working group on mobility of collections. This document aims to identify and share best practices for long-term lending and borrowing between museums in the European Union.

Pitkäaikaisia kokoelmalainoja ja kokoelmien liikkuvuutta käsittelevä raportti kertoo kansainvälisistä hyvistä käytännöistä. Mukana myös suomalaisia esimerkkejä!

Valtakunnallinen museohistoriahanke (2005–)
Hanke käynnistettiin vuonna 2005, ja sen tavoitteena on Suomen museohistorian kirjoittaminen. Tämä historia hahmottaa suhdettamme kulttuuriin sekä esineelliseen, luonnontieteelliseen että taiteelliseen perintöömme. Se myös tukee museoita kulttuuripoliittisina vaikuttajina ja kertoo siitä, miksi museot ovat olemassa ja kenelle.