Fi Sv En

Kiitos taiteen ystävät!

Olette lahjoittaneet upeat 2,7 miljoonaa euroa Kansallisgallerialle vuonna 2016. Tavoitteemme on kahdeksan miljoonaa euroa 30.6.2017 mennessä.

Taide elää ja vaikuttaa Suomessa vahvemmin kuin koskaan. Kansallisgallerian museot - Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo - keräsivät vuoden 2016 aikana kaikkien aikojen ennätysyleisön, yhteensä 764 866 kävijää.

2016 LAHJOITTANEET YRITYKSET JA SÄÄTIÖT

Jane ja Aatos Erkon Säätiö Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Algol Oy
 • Amak Oy
 • Antiikkiliike - antikvariaatti Living Doll
 • Casagrandentalo Koy
 • Oy Duroy Ab
 • Emporia Group Oy
 • Finnfoam Oy
 • Hidex Oy
 • Himmee Oy
 • Oy J-Trading Ab
 • Westpro CC Oy
 • Kaleva Oy
 • Kansan Sivistysrahasto
 • Koiviston Auto-konserni
 • Kuljetusliike Taipale Oy
 • H.G. Paloheimo Oy
 • Veho Oy Ab
 • Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • Quattro Mikenti Group Oy
 • Salomaa Yhtiöt Oy
 • Suomen RH-Yhtiö Oy
 • TTGaskets - Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
 • Algol Oy
 • Amak Oy
 • Antiikkiliike - antikvariaatti Living Doll
 • Casagrandentalo Koy
 • Oy Duroy Ab
 • Emporia Group Oy
 • Finnfoam Oy
 • Hidex Oy
 • Himmee Oy
 • Oy J-Trading Ab
 • Kaleva Oy
 • Kansan Sivistysrahasto
 • Koiviston Auto-konserni
 • Kuljetusliike Taipale Oy
 • H.G. Paloheimo Oy
 • Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • Quattro Mikenti Group Oy
 • Salomaa Yhtiöt Oy
 • Suomen RH-Yhtiö Oy
 • TTGaskets - Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
 • Westpro CC Oy
 • Veho Oy Ab
 • Algol Oy
 • Amak Oy
 • Antiikkiliike - antikvariaatti Living Doll
 • Casagrandentalo Koy
 • Oy Duroy Ab
 • Emporia Group Oy
 • Finnfoam Oy
 • Hidex Oy
 • Himmee Oy
 • Oy J-Trading Ab
 • Kaleva Oy
 • Kansan Sivistysrahasto
 • Koiviston Auto-konserni
 • Kuljetusliike Taipale Oy
 • H.G. Paloheimo Oy
 • Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • Quattro Mikenti Group Oy
 • Salomaa Yhtiöt Oy
 • Suomen RH-Yhtiö Oy
 • TTGaskets - Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
 • Westpro CC Oy
 • Veho Oy Ab
Sekä tuhannet yksityislahjoittajat

Nationalgalleriet

Nationalgalleriets museer är Konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff.

Statens konstmuseum blev Nationalgalleriet år 2014. Nationalgalleriet är en självständig offentligrättslig stiftelse vars viktigaste uppgift är att förvalta vårt nationella arv, våra gemensamma konstskatter i statens konstsamling. Dessutom utövar Nationalgalleriet utställnings- och forskningsverksamhet samt deltar som sakkunnig inom konstmuseisektorn delta i utvecklandet av museisektorn och i samhällsdebatten.

Article image

Samlingen

spacer

Samlingsverksamheten utgör ryggraden i vårt nationella kulturarv. Genom att bekanta sig med vår samling och se våra verk får allmänheten tillfälle att uppleva och tolka såväl bildkonsterna som världen.

Nationalgalleriets samling är också mål för aktiv vetenskaplig forskning. Vår samling syns både nationellt och internationellt och i allt högre grad även i den digitala miljön. Genom innovativ samlingsverksamhet stärker vi våra partnerskap och utvidgar vårt samarbete både inom landet och ute i världen. För närvarande bygger vi relationer i synnerhet i Ostasien.

Vi utvidgar Nationalgalleriets samlingar på ett välmotiverat och genomtänkt sätt samtidigt som vi gör samlingarna mer tillgängliga både fysiskt och digitalt. Vi satsar på att utveckla samlingshantering och landets bästa yrkeskunskap. Vi betonar kvalitet och mångsidighet i vårt digitala material och främjar användningen av öppna data.

Älskar du skatterna i våra samlingar, våra nationalklenoder och framtidens klassiker?

Stötta Nationalgalleriet

Utställnings­verksamhet

spacer
Article image

Intresset för utställningar ökar internationellt sätt, och det är inte att undra på. Utställningsverksamhet förbättrar livskvaliteten på många sätt. Nationalgalleriet har som mål att vara allas konstmuseum. Därför provar vi på nya verksamhetsmetoder och vill ha både en nationell och internationell publik. Genom våra insatser stöder vi en helhetsmässig museiupplevelse och inlärning på olika sätt.

Värdesätter du konst, utställningar i världsklass och internationella kontakter?

Ge ett bidrag idag

Article image

Människor

spacer

På Nationalgalleriet jobbar en grupp väldigt skickliga människor, toppnamn på internationell nivå. Våra intendenter ansvarar för utställningsplanering, medan amanuenserna deltar i planeringen och lyfter fram nya synvinklar på konstverken. Museilektorerna planerar och genomför t.ex. konstverkstäder. Våra konservatorer ser till att vår nationalegendom hålls i skick för kommande generationer. Utställningsteknikerna bygger upp ramarna för våra utställningar. Guiderna hjälper besökarna att förstå utställningarna på djupet.

Museibyggnadernas service sköts av yrkesmänniskor som har hand om de dagliga uppgifterna och ser till att museernas ytterst viktiga ventilation fungerar. Den digitala samlingen utvecklas och frodas tack vare våra experter i samlingshantering och stöd från experter i datateknik.

Vill du uppmuntra dem som inspirerar allmänheten, konstforskare eller utställningsbyggare bakom kulisserna?

Investera i Nationalgalleriet

Samhället

spacer
Article image

Den finländska konsten har alltid varit en stark påverkande faktor i samhället. Det som sammanfattar det finländska har beskrivits i våra klassiska verk och början på självständighetstiden inspirerades av starka budskap och hjältar inom bildkonst och musik. Till Nationalgalleriets uppgifter hör fortfarande att delta i samhällsbygget. Varje år besöker mer än 100 000 barn och ungdomar våra museer gratis. På så sätt bidrar vi till att ge dem upplevelser samtidigt som vi förebygger utslagning och ger alla lika möjligheter. Även äldre människor ger vi olika sätt att betrakta både finländsk historia och nutid. Vi har ett nära samarbete med skolor och bygger plattformar för en ny typ av dialog.

Hela vår konstsamling finns också till påseende i digital form: på så sätt ger vi alla som har tillgång till Internet en möjlighet att göra en djupdykning i konstens värld och delta i samhällsdebatten genom konsten, över alla gränser.

Vill du stöda påverkan och samhällsdebatt?

Gör det idag

spacer

Mer information

Jyri Tawast

Direktör, kapitalinsamling

jyri.tawast@kansallisgalleria.fi

+358 44 261 0242

Jyrki Liikanen

Kampanjchef

jyrki.liikanen@kansallisgalleria.fi

+358 50 462 5504