Finlands Nationalgalleris arkivsamlingar och bibliotek är stängda 16.6–14.8.2017 i Ateneum och 18.6–31.7.2017 i Kiasma. Kiasma bibliotek kan trots det besökas 18.7–29.7.2017, men några forskartjänster kan inte erbjudas.


Finlands Nationalgalleris omfattande samlingar och information om samlingarna är tillgängliga för forskare och andra som behöver information. Forskartjänsten svarar på förfrågningar om samlingarna och står vid behov till tjänst i arkivets och bibliotekets lokaler. Material om samlingarna finns också tillgängligt på nätet.

Bland Nationalgalleriets webbpublikationer finns också många publikationer riktade till museiproffs.

Fråga eller kom på besök

Informationstjänsten svarar på frågor om Nationalgalleriets samlingar.
Informationstjänsten svarar inte på förfrågningar om

  • konstverkens värde
  • äkthet
  • signeringar

Tyvärr kan vi inte svara på frågor som kräver en bred sökning efter information. Vi rekommenderar att du vid behov bokar tid på förhand för att själv kunna leta efter information i arkivet eller biblioteket.

Du måste boka tid på förhand om du vill besöka arkivet och biblioteket. Informationstjänsten betjänar på tisdagar, onsdagar och torsdagar, i allmänhet klockan 9–16.

Material tas ut endast mot förhandsbeställning. Om du vill beställa ut material som gäller arkivsamlingarna lämna in beställningen minst två veckor före den önskade besökstiden.

Läs mera om arkivets och bibliotekets tjänster.

Nationalgalleriets bildservice sköts av arkivets bildsamlingar.

Vanliga frågor om Nationalgalleriets arkiv och bibliotek (PDF)
Frågor och svar om konservering