Finlands Nationalgalleris arkivsamlingar och bibliotek är stängda 16.6–14.8.2017 i Ateneum och 18.6–31.7.2017 i Kiasma. Kiasma bibliotek kan trots det besökas 18.7–29.7.2017, men några forskartjänster kan inte erbjudas.


Nationalgalleriets bibliotek är det största specialbiblioteket över bildkonst i Finland. Biblioteket fungerar i två museibyggnader. I Kiasmas bibliotek finns material om samtidskonst från och med 1960-talet. Ateneums forskarbibliotek fokuserar främst på den finländska konstens historia. I Ateneums forskarbibliotek finns även Sinebrychoffs bibliotek tillgängligt enligt avtal. I dess samlingar finns litteratur om äldre utländsk konst.

Vanliga frågor om Finlands Nationalgalleris arkiv och bibliotek (PDF)
Kirjav@ – Finlands Nationalgalleris biblioteksdatabas
Tidskrifter som kommer till biblioteket
Externa databaser

Kiasma bibliotek

Kiasma bibliotek specialiserar sig på material som berör samtidkonsten, och bibliotekets samlingar utökas så att de stödjer Kiasmas utställnings- och samlingsverksamhet. Viktiga grupper av material är inhemsk nutidskonst, de senaste internationella fenomenen inom nutidskonsten och teoretisk litteratur i anknytning till dem, Kiasmas samlingskonstnärer samt konsttidskrifter. Kunderna har också tillgång till iPad-läsplattor som behändigt ger tillgång till information om bland annat Kiasmas utställningar och samlingsverken. På iPadarna kan man också stifta bekantskap med Nationalgalleriets mångsidiga digitala material samt utvalt material ur det audiovisuella arkivet.

Man kan besöka biblioteket i samband med ett museibesök under bibliotekets öppethållningstider, eller genom att komma överens om ett besök på förhand. På grund av det begränsade antalet forskarplatser i biblioteket rekommenderar vi att forskare reserverar en forskarplats på förhand. För mer omfattande informationssökningar ska man boka en informationstjänsttid. Tidsbeställningar och förfrågningar: bibliotek(at)nationalgalleriet.fi

För forskarkunder finns det i Kiasma bibliotek även en läsapparat för mikrofilmade, konstnärsspecifika pressklipp. Materialet omfattar åren 1897–1999. Av-arkivets material är också tillgängligt i Kiasma bibliotek, genom databasen Avokaado. Tidsbeställningar och förfrågningar: forskning(at)nationalgalleriet.fi

Kiasma bibliotek har öppet enligt:

tisdag kl 10–17
onsdag kl. 10–20
torsdag kl. 10–17
fredag kl. 10–17 (den första fredagen i månaden kl. 10–20)
lördag kl. 10–17

Biblioteket upprätthåller det virtuella biblioteket över nutidskonst (på finska) där det finns nyttiga länkar för alla som är intresserade av samtidskonsten.

Ateneums och Sinebrychoffs forskarbibliotek

Ateneums forskarbibliotek är den äldsta delen av Nationalgalleriets bibliotek. Bibliotekets samlingar har utökats sedan Ateneum-byggnaden stod färdig år 1889. Samlingarna stödjer forskningen kring Konstmuseet Ateneums samlingsverk och den finländska konsten. I bibliotekets databas finns också litteratur om konservering. Sinebrychoffs forskarbibliotek är en del av Finlands Nationalgalleris bibliotek och är tillgängligt enligt överenskommelse i Ateneums forskarbiblioteks lokaler. Samlingarna i Sinebrychoffs bibliotek omfattar material med anknytning till Fanny och Paul Sinebrychoffs hemmuseum, museets konstsamling och utställningar.

Man ska avtala på förhand om ett besök på Ateneums forskarbibliotek. Ateneums forskarbibliotek betjänar kunderna enligt tidsbeställning tisdagar, onsdagar och torsdagar, vanligen kl. 9–16. Tidsbeställningar och förfrågningar: bibliotek(at)nationalgalleriet.fi

Biblioteket upprätthåller Bibliografin över finländsk bildkonst (på finska) som innehåller referensdata om den finländska bildkonstlitteraturen.