Statens konstverkskommission har i uppdrag att köpa in konstverk till statens fastigheter och andra byggnader som används av staten, samt att sköta sin konstsamling. Konstverkskommissionen inledde sin verksamhet år 1956. Konstverken beställs direkt av konstnärerna, anskaffas genom tävlingar eller köps in på annat sätt. Anskaffningsbesluten fattas av kommissionen som består av en ordförande, en viceordförande och sex medlemmar.

Statens konstverkskommissions konstsamling hör till Finlands största samlingar. Den omfattar omkring 13 600 verk från konstens olika områden. Kommissionen har alltid haft som princip att skaffa ”samtida konst”, dvs. så aktuella konstverk som möjligt. De offentliga beställningsverken utgör en viktig del av samlingen.

Statens konstverkskommissions samling på nätet

Statens konstverkskommission 2014–2016

Ordförande: Arkitekt Jari Auer

Medlemmar:
Fotokonstnär Veli Granö
Konservator Siukku Nurminen
Bildkonstnär Susanne Gottberg
Bildkonstnär, skulptör Krister Gråhn
Bildkonstnär Tatu Tuominen
Bildkonstnär, mediekonstnär Merja Puustinen
Glaskonstnär Outi Turpeinen
Sekreterare: Konstsekreterare Erika Hyyryläinen