Kansallisgallerian organisaatio

Kansallisgallerian johtoryhmä

Puheenjohtaja: pääjohtaja Risto Ruohonen

Varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Janne Puhakka

Jäsenet: kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, museonjohtaja Kirsi Eskelinen, museonjohtaja Leevi Haapala, museonjohtaja Susanna Pettersson.

Kansallisgallerian hallitus

Hallituksen tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja strategiasta sekä laatia tilinpäätös ja toimintakertomus. Kansallisgallerian hallituksen nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2017-2020

Puheenjohtaja: presidentti Tarja Halonen

Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Mauri Niemi

Jäsenet: toimitusjohtaja Martin Estlander, professori Heikki Hanka, Professor of Practice Pekka Mattila ja Rafaela Seppälä. Henkilöstön edustajana toimii amanuenssi Susanna Sääskilahti.

Kansallisgallerian valtuuskunta

Kansallisgallerian hallintoa valvoo opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä valtuuskunta.

Valtuuskunnan jäsenet toimikaudella 2016–2018

Puheenjohtaja: Suomen taideyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Saarinen

Varapuheenjohtaja: kansanedustaja Juhana Vartiainen

Jäsenet: kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja Kimmo Kivelä, kansanedustaja Aila Paloniemi, kansanedustaja Paavo Arhinmäki, kansanedustaja Mikaela Nylander, kansanedustaja Emma Kari, kansanedustaja Antero Laukkanen, kuvataiteilija Ida Pimenoff, taidemaalari, dekaani Markus Konttinen, opiskelija Titta Aaltonen

Keskeiset säädökset

Kansallisgallerian tehtävät määritellään laissa ja valtioneuvoston asetuksessa Kansallisgalleriasta sekä Kansallisgallerian hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. Johtosääntö sisältää määräyksiä Kansallisgallerian ohjesäännöistä, organisaatiosta ja sen tehtävistä sekä asioiden ratkaisemisesta ja käsittelytavoista. Johtosääntö täydentää lakia ja asetusta Kansallisgalleriasta.

Laki Kansallisgalleriasta (889/2013)

Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta (1074/2013)