Valtion taideteostoimikunnan tehtävänä on hankkia taidetta valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin sekä huolehtia kokoelmansa hoidosta. Toiminta alkoi vuonna 1956. Teokset hankitaan tilaamalla suoraan taiteilijoilta, järjestämällä kilpailuja ja ostamalla. Hankinta-päätökset tekee toimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Valtion taideteostoimikunnan kokoelma on Suomen suurimpia kokoelmia. Siihen kuuluu noin 13 600 teosta taiteen eri alueilta. Toimikunnan periaatteena on aina ollut hankkia ”aikalaistaidetta”, taiteilijoiden ajankohtaisinta tuotantoa. Julkiset tilaustyöt ovat keskeinen osa taidekokoelmaa.

Valtion taideteostoimikunnan taidekokoelmat verkossa

Valtion taideteostoimikunta 2017–2019

Puheenjohtaja: Arkkitehti Jari Auer

Jäsenet:
Konservaattori Siukku Nurminen
Erityisasiantuntija Henri Terho
Kuvataiteilija, professori Annu Vertanen
Kuvataiteilija Tuomo Rainio
Kuvanveistäjä ja lasitaiteilija Riikka Latva-Somppi
Taidemaalari Paavo Paunu
Kuvanveistäjä Nora Tapper

Sihteeri:
Vastaava tuottaja Eija Aarnio

Valtion taideteostoimikunnan toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011