Valtion taideteostoimikunnan tehtävänä on hankkia taidetta valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin sekä huolehtia kokoelmansa hoidosta. Toiminta alkoi vuonna 1956. Teokset hankitaan tilaamalla suoraan taiteilijoilta, järjestämällä kilpailuja ja ostamalla. Hankinta-päätökset tekee toimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Valtion taideteostoimikunnan kokoelma on Suomen suurimpia kokoelmia. Siihen kuuluu noin 13 600 teosta taiteen eri alueilta. Toimikunnan periaatteena on aina ollut hankkia ”aikalaistaidetta”, taiteilijoiden ajankohtaisinta tuotantoa. Julkiset tilaustyöt ovat keskeinen osa taidekokoelmaa.

Valtion taideteostoimikunnan taidekokoelmat verkossa

Valtion taideteostoimikunta 2014–2016

Puheenjohtaja: Arkkitehti Jari Auer

Jäsenet:
Valokuvataiteilija Veli Granö
Konservaattori Siukku Nurminen
Kuvataiteilija Susanne Gottberg
Kuvataiteilija, kuvanveistäjä Krister Gråhn
Kuvataiteilija Tatu Tuominen
Kuvataiteilija, mediataiteilija Merja Puustinen
Lasitaiteilija Outi Turpeinen
Sihteeri: Taidesihteeri Erika Hyyryläinen

Valtion taideteostoimikunnan toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011
Toimintakertomus 2010