Detalji kaiverretusta ja lehtikullatusta kehyksestä. header-image-shape

Kiitos lahjoittajillemme

Kansallisgalleria kiittää tukijoitaan! Kansallisgallerian ja sen kolmen museon vaikuttava toiminta on mahdollista vain laajalla ulkopuolisella tuella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Kansallisgallerian tärkein tukija. Tämän lisäksi useat yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt ovat tukeneet Kansallisgalleriaa ja sen museoiden toimintaa joka vuosi.

Kansallisgallerian tavoitteena on olla paras paikka taiteen, ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle

Tämän tavoitteen varmistamiseksi suomalaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt lahjoittivat vuosina 2015 – 2019 Kansallisgallerian säätiön pääomakeräykseen yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Myös valtio on tukenut jokaista lahjoitettua euroa 2,5 eurolla. Näin ollen jokainen lahjoitettu euro on 3,5 euroa taiteelle.

Pääoman tuotoilla vahvistetaan vuosittain Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseoiden toimintaa monipuolisesti ja taataan kaikille mahdollisuus ainutlaatuisiin taide-elämyksiin myös tulevaisuudessa.

Kansallisgalleria kiittää lämpimästi kaikkia säätiöpääomakeräykseen osallistuneita lahjoittajia.

”Taiteen ja sivistyksen rinnalla myös elinkeinoelämä on osa maamme kulttuuriperintöä sanan laajimmassa merkityksessä. Kulttuuri on yhteisölle ja sen jäsenille keskeisen tärkeä voimavara ja rikkaus, jonka siirtäminen tuleville sukupolville on jokaisen toimijan vastuulla.

Tukemalla Kansallisgallerian varainhankintaa haluamme olla mukana rakentamassa yhteistä tulevaisuutta, jossa niin ihmisten kuin yritysten on hyvä toimia.”

Alexander Bargum, Algol Oy

Kansallisgallerian pääomakeräykseen ovat lahjoittaneet seuraavat yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

A-Insinöörit Oy

Abloy Oy

Aktiastiftelsen i Vanda sr.

Algol Oy Ab

Amak Oy

Beweship Group Oy Ab

Casagrandentalo Kiinteistö Oy

Duroy Oy Ab

EM Group Oy

Finnfoam Oy

Granlund Oy

H. G. Paloheimo Oy

Hidex Oy

Kansan Sivistysrahasto

Karessuo, Anu

Kiasma Tukisäätiö

Kiasman ystävät ry

Koiviston Auto -konserni Oy

Kuljetusliike Taipale Oy

Leimet Oy

Microsoft Oy

Oy J-Trading Ab

Oy Sinebrychoff Ab

Pemamek Oy

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Quattro Mikenti Group Oy

Salomaa Yhtiöt Oy

Securitas Oy

Suomen RH-yhtiö Oy

Svenska kulturfonden, Stiftelsen for utbildnig och kultur på svenska i Finland sr

Tiina ja Antti Herlinin Säätiö sr.

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy

Veho Oy Ab

Westpro cc Oy

Kiitos myös kaikille lahjoittajille, jotka haluavat pysyä nimettöminä.

”Olemme aikanaan päässeet alkuun ja vauhtiin yhteiskunnan ratkaisevalla tuella. kiitoksena siitä tuesta haluamme nyt paremmin pärjäävänä yrityksenä osoittaa kiitollisuutta ja suunnata osan voittovaroistamme yhteiseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen. Erityisesti näinä yleisen purnauksen ja pessimismin aikoina on ilo ja kunnia saada osallistua kansallisen perinteen vaalimiseen.”

Jukka Haaslahti, Hidex Oy

Kansallisgallerian museot saavat lahjoituksia joka vuosi

Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon saamilla lahjoituksilla kehitetään museoiden toimintaa, toteutetaan ainutkertaisia näyttelyitä ja vahvistetaan taidemuseoiden vaikuttavuutta.

Ateneumin taidemuseon toimintaa ovat tukeneet seuraavat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Aalto, Kalevi

Aimonen, Jyrki ja Maarit

Ateneumin ystävät ry.

Aukusti Tuhkan perikunta

Blomstedt, Jertta

Cedergren, Anneli

Ehrnrooth, Georg C.

Ester ja Jalo Sihtolan taidesäätiö

Granfelt, Liisa

Gustafson, Matti

Harsti, Marjatta

Helmi Kuusen perikunta

Hiilamo, Anita ja Seppo

Hjelt, Bo - In memoriam Allan Hjelt

Ignatius-Fleet, Heli

Ignatius-Metsola, Eeva

Johanson, Eugenie

Kolehmainen, Juhani

Kuusela, Viktor

Laatto-Ahlström, Ritva

Laitasalo , Reino

Lennart Segerstrålen perikunta

Luukanen, Elina

Lähteenmäki, Maija

Mether-Borgströmin säätiö

Mukka, Tuula, Tuuli ja Johan

Niinivaara, Satu

Paavo Kauramäen perikunta

Paloheimo, Elisa ja Arvi

Pekka Kivirannan perikunta

Pertti, Markku

Pierraccini, Rolando ja Siv

Pietilä, Tuulikki

Pusa, Maijaliisa

Reino Iltasen perikunta

von Schoultz, Barbara

Seppo, Tuomo

Spranger, Anita

Stenhouwer, Ursula

Suomen Yhdyspankki Oy

Teuvo-Pentti Pakkalan perikunta

Tikanoja, Tommi

Torvin, Sif ja Egil

Tuomas ja Kirsti von Boehmin perikunta

Utagawaha Monjinkai Society

Vilhunen, Risto

Walli, Eila

Warén-Branders, Anneli

Yrjö ja Nanny Kauniston rahasto

Åhlén, Gunhild

Nykytaiteen museo Kiasman toimintaa ovat tukeneet seuraavat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

ABB Oy

Adéagbo, Georges & Kulturforum Süd-Nord

Andersson, Jan-Erik

Bark, Jan

Blandy, David

von Boehm, Eero

Brisley, Stuart

Castelli, Jean-Christophe

Deloitte

Dias & Riedweg

Downey, Brad

Eno, Brian

Finnvera Oyj

Fränti, Seppo

Geller, Jiri

Hautala, Jorma

Heikkerö, Markus

Helene ja Walter Grönqvists stiftelse

IBM

Ingoodcompany

Jaffe, Lee

Jenssen, Olav Christopher

Kanervo, Marja

Kauhanen, Pekka

Kavaliauskaite, Alge Julija

Kekarainen, Pertti

Kella, Marjaana

Kiasma Tukisäätiö

Kiasman ystävät ry

Kinotar Oy, Lasse Saarinen

Kolehmainen, Ola

Korpinen, Pekka

KPMG

Kurenniemi, Erkki

Laatto-Ahlström, Ritva

LAb[au] / Manuel Abendroth, Jérôme Decock & Els Vermang

Laine, Lauri

Larjosto, Harri

Metsä-Serla Oy

Miettinen, Iiris ja Timo

Mäkelä, Jukka

Neto, Ernesto

Niskanen, Pekka

Noël, Ann

Nykytaiteen museon ystävät ry

Outokumpu Oyj

Oy Karl Fazer Ab

Paavo Kauramäen perikunta

Pasanen, Pirkko

Pekka Ylösen perikunta

Pistoletto, Michelangelo & Cittadelarte

Pitkänen, Maj-Lis / Kalervo Palsa –kokoelma

Porkkana ry

Posti Oy

Rautakirja Oy

Rekula, Heli

Rodtsenko-seura

Roos, Nina

ROR - Revolutions On Request

Russo, Vitantonio

Sakkinen, Riiko

Saloranta, Elina

Seppälä, Rafaela & Forsblom, Kaj

Snedsbøl, Erik

Sonfist, Alan

Taanila, Mika

Taidesäätiö Merita sr

Takalo-Eskola, Ilkka Juhani

Tikkurila Oyj

Vertanen, Annu

Vilhunen, Risto

Weckman, Jan Kenneth

Wendt, Gerhard

Wrede, Stuart

Zabludowicz, Anita ja Poju

Zaretsky, Adam

Äkkijyrkkä, Miina

Sinebrychoffin taidemuseon toimintaa ovat tukeneet seuraavat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Paul ja Fanny Sinebrychoff

Ateneumin ystävät ry.

Backström, Heidi

Ester ja Jalo Sihtolan taidesäätiö

Jääskinen, Aune

Kimura, Hiroko

Kotikoski, Vieno

Kurt Enwaldin perikunta

Mannio, Mikko ja Mary

Oy Sinebrychoff Ab

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry.

Stigell, Lars-Olof

Wahlberg, Carl

Wasili Keynäsin perikunta

Waskilampi, Matti ja Tellervo

Wegelius, Irma

Kiitos myös niille lahjoittajille, jotka haluavat pysyä nimettöminä.

Vi vill också tacka de givare som föredrar att vara anonyma.

We would also like to thank those donors who wish to remain anonymous.

Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Valitettavasti käyttämäsi selain ei ole tuettu, sivuston käytössä voi esiintyä ongelmia.