1960, Helsinki (paikkakunta)

Manalanjoki, 1995

  • 17 × 59.5 cm, polymeerigravyyri, syväpainopaperi
  • osto, V-1997-237-VA
  • Omistaja: Suomen valtio
  • Kokoelma: Valtion taideteostoimikunnan kokoelma
Valtion taideteostoimikunta