7.2.1960, Kotka

Viterbo, 1993

  • 59 × 46 cm, hopeagelatiinivedos
  • osto, 1994, V-1994-73-VA
  • Omistaja: Suomen valtio
  • Kokoelma: Valtion taideteostoimikunnan kokoelma
Valtion taideteostoimikunta