29.9.1935, Helsinki
25.2.2011

Mexicali, 1973

  • 100 × 100 cm, akryyli
  • osto, 1977, V 2206/77
  • Omistaja: Suomen valtio
  • Kokoelma: Valtion taideteostoimikunnan kokoelma
Valtion taideteostoimikunta