Let's Cuddle So I Can Steal Your Body Heat, 2017

  • 48.5 × 49 cm, guassi, kollaasi, kuivaneula, puuvärikynä
  • osto, V-2018-39
  • Omistaja: Suomen valtio
  • Kokoelma: Valtion taideteostoimikunnan kokoelma
Valtion taideteostoimikunta