Mustat portaat valkoisessa porraskuilussa ja oikealla messinkinen käsikaide.header-image-shape

Saavutettavuus ja tietosuoja

Kansallisgalleria noudattaa toiminnassaan lakeja, jotka koskevat digitaalisten palvelujen saavutettavuutta sekä tietosuojaa. Saavutettavuudessa käytämme kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että viranomaisen tai muun digipalvelulaissa määritellyn julkista digitaalista palvelua tarjoavan tahon verkkopalvelun on oltava rakennettu tiettyjen periaatteiden mukaan. Tarkoituksena on, että verkkopalvelu

  • on kaikille ihmisille saavutettava tai helppokäyttöinen

  • on käytettävissä erilaisilla laitteilla ja avustavilla teknologioilla.

Saavutettavuudesta kerromme lisää saavutettavuusselosteessamme.

Tietosuoja

Kansallisgalleria on perustettu kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja taiteellisen sivistyksen edistämiseksi (Laki Kansallisgalleriasta 889/2013, 1 §). Sen tehtävänä on huolehtia museon kokoelman ylläpidosta ja kartuttamisesta, harjoittaa näyttelytoimintaa ja muuta taidemuseotoimintaa ja osallistua taidemuseoalan kehittämiseen. Tehtäviään hoitaessaan Kansallisgallerian tulee vahvistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Laki Kansallisgalleriasta 2 §).

Täyttääkseen ylläolevan vastuun Kansallisgalleria käsittelee toiminnassaan myös henkilötietoja. Noudatamme toiminnassamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artikla 1. kohtaa. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Kansallisgallerian tietosuojalauseke -dokumentissa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee ja suojaa henkilötietoja. Kansallisgallerian evästekäytäntö -dokumentissa kerrotaan evästeiden käytöstä Kansallisgallerian verkkopalveluissa.

Luovuttamalla henkilötietojasi Kansallisgallerialle, johon kuuluvat Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseot, kokoelmahallintaosasto, talous- ja hallintaosasto sekä Valtion Taideteostoimikunta, hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Henkilöllä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Henkilöillä on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Ohjeet näistä löytyvät Kansallisgallerian tietosuojalausekkeesta ja tarvittavat lomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä pdf-tiedostoina.

Kansallisgallerian tietosuojalauseke (pdf)
Tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee henkilötietoja.
Kansallisgallerian evästekäytännöt (pdf)
Kansallisgallerian verkkosivusto käyttää evästeitä.
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Täytä tämä lomake ja toimita se meille, jos haluat selvittää, mitä tietojasi on talletettu ylläpitämäämme rekisteriin.
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (pdf)
Täytä tämä lomake ja toimita se meille, jos haluat korjauksia tietoihin, joita on talletettu ylläpitämäämme rekisteriin.

Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Valitettavasti käyttämäsi selain ei ole tuettu, sivuston käytössä voi esiintyä ongelmia.