Punasävyisten maalausten heijastuksia kirkkaaksi kiillotetun messinkiveistoksen pinnassa. header-image-shape

Kiasma-kirjaston puhelintuki on avoinna

 • ti klo 10–17

 • ke klo 10–20

 • to klo 10–17

 • pe klo 10–17 (joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 10–20)

 • la klo 10–17

Saavutettavuusseloste

Kansallisgalleria pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee kansallisgalleria.fi-verkkosivustoa.

Verkkosivusto julkaistiin marraskuussa 2019. Uusimmat merkittävät päivitykset sivustolle on tehty marraskuussa 2019.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Otathan yhteyttä tukeemme Kiasma-kirjastoon 0294 500 526 tai sähköpostitse kirjasto@kansallisgalleria.fi, jos tarvitset tukea sivustomme käytössä Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

b) Kohtuuton rasite

Ei-saavutettavat sisällöt ja toiminnot, eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

Teossivulla Näyttelyhistoria-osiossa on sisältöä usealla kielellä. Näyttelyiden nimien yhdenmukaistaminen kieliversion mukaan aiheuttaisi kohtuuttoman rasitteen materiaalin määrän vuoksi.

c) Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

Kansallisgallerian kokoelmiin kuuluvien taideteosten, esineiden, valokuvien ja arkistoaineistojen, esimerkiksi kirjeiden, perustiedot ovat sivustolla tekstimuodossa ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Kansallisgallerian kokoelmiin kuuluvien kulttuuriperintöaineistojen kuvat eivät ole saavutettavia, sillä näiden määrä (satoja tuhansia kuvia) on huomattava eikä Kansallisgallerialla ole kustannustehokkaita tai automatisoituja menetelmiä saattaa kulttuuriperintöaineistojen sisältöä sellaiseksi, että se täyttäisi saavutettavuusvaatimukset.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 20.11.2019.

Kansallisgallerian sivuston saavutettavuusarvion on toimittanut ulkopuolinen arvioitsija Eficode Oy 18.11.2019. Saavutettavuusarviossa havaittiin seuraavat puutteet saavutettavuudessa:

 • WCAG 1.1.1: Visuaalisten elementtien (mm. logot) tekstivastineissa on puutteita. Korjataan tekstivastineiden puutteet.

 • WCAG 1.3.1: Otsikkotasot eivät ole loogisia kautta sivuston. Lisäksi lomake-elementtien ohjelmallinen merkitseminen on paikoittain puutteellista. Tehdään loogiset otsikkotasot ja merkitään lomake-elementit ohjelmallisesti.

 • WCAG 1.3.1: Ohjelmallinen toteutus ei paikoin vastaa sivun visuaalista ulkoasua. Korjataan ohjelmallinen toteutus vastaamaan visuaalista ulkoasua.

 • WCAG 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1: Paikoitellen informaatiota viestitään vain värein.

 • WCAG 1.3.1, 2.4.1: Sivu kaipaa lisää maamerkkejä.

 • WCAG 1.3.1, 4.1.2: Käyttäjä ei tiedä hakukentässä, mitkä elementit ovat interaktiivisia, ja miten elementtien kanssa toimitaan.

 • WCAG 1.4.13: Sivulla on ikkunoita, jotka ilmestyvät osoittimen tai näppäimistökohdistuksen siirtyessä elementtiin, peittävät muuta sisältöä eikä niitä saa suljettua Esc-painikkeella.

 • WCAG 1.4.3, 1.4.11: Kontrastit eivät paikoitellen ole AA-kriteerien mukaisia. Korjataan puutteelliset kontrastit.

 • WCAG 1.4.4: Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi. Korjataan tekstien skaalaus.

 • WCAG 2.1.1: Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen.

 • WCAG 2.1.2: Teosten hakutuloksissa saattaa olla paljon tuloksia ja sivusto lataa uusia tuloksia automaattisesti käyttäjän vierittäessä sivua alaspäin. Jos hakutuloksia on paljon, käyttäjä ei todennäköisesti pääse sivuston loppuun ja alatunnisteeseen.

 • WCAG 2.4.1: Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.

 • WCAG 2.4.2: Kaikilla sivuilla ei ole kuvaavaa ja uniikkia otsikkoa..

 • WCAG 2.4.3: Sivuston kohdistusjärjestys ei ole kaikilta osin looginen ja yhdenmukainen visuaalisen esityksen kanssa.

 • WCAG 2.4.4: Sivustolla on linkkejä ja kuvakkeita joilla ei ole tekstivastineita tai tekstivastineet eivät ole informatiivisia.

 • WCAG 3.1.2: Ohjelmallisessa kielimäärityksessä on puutteita. Korjataan puutteet.

 • WCAG 3.2.2: Osa rajausvaihtoehdoista päivittää hakutulokset ja sulkee rajausikkunan automaattisesti heti, kun käyttäjä on tehnyt valinnan.

 • WCAG 4.1.1: Html-koodissa on muutamia yksinäisiä aloitus- ja lopetustägejä. Korjataan virheellinen koodi.

 • WCAG 4.1.2: Sivujen lukemisjärjestys on osin epälooginen.

 • WCAG 4.1.3: Ruudunlukijalle ei välity kaikki olennainen tieto sivuston tilasta ja muutoksista.

Syy saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiselle: ei vielä vaatimusten mukainen.

Lisäksi sivustolla julkaistaan hakutoiminnon käyttöohje tammikuussa 2020.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 20.11.2019.

Palaute ja yhteystiedot

Mikäli huomaat, että saavutettavuusvaatimukset eivät täyty näillä verkkosivuilla, voit ottaa Kansallisgalleriaan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse ja antaa palautetta. Vastaamme sinulle 14 päivän sisällä. Voit myös pyytää tarvitsemiasi tietoja ja muuta sisältöä saavutettavassa muodossa.

Yhteystiedot palauteasioissa: web@kansallisgalleria.fi.

Puhelintuki

Puhelintuki tarjoaa vammaisille ja avustavaa teknologiaa käyttäville korvaavaa palvelua yleisesti sekä silloin, kun verkkosivustomme ei ole saavutettava. Puhelintuki on saatavilla Kiasma-kirjaston aukioloaikoina. Muina aikoina yhteydenotot sähköpostitse: kirjasto@kansallisgalleria.fi.

Puhelintuki: Kiasma-kirjasto 0294 500 526.

Täytäntöönpanomenettely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuuden toteutumista lain mukaisesti. Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, joka Kansallisgalleria antaa palautteeseesi, voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston saavutettavuuden valvontayksikköön.

Saavutettavuuden valvontayksikön yhteystiedot:

Valitettavasti käyttämäsi selain ei ole tuettu, sivuston käytössä voi esiintyä ongelmia.