Taapero seisoo Ateneumissa käytävällä, jonka seinälle on ripustettu taiteilijoiden omakuvia ja vilkuttaa niille.header-image-shape

Kansallisgallerian historia alkaa vuodesta 1846. Tuolloin perustettiin Suomen Taideyhdistys, joka alkoi kerätä omia taide- ja arkistokokoelmia 1800-luvun loppupuolella. 

Lue lisää Kansallisgallerian historiasta.

Tietoa Kansallisgalleriasta

Kansallisgalleria on Suomen suurin taidemuseo-organisaatio ja kansallinen kulttuurilaitos. Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo ovat Kansallisgallerian museot. Niissä vierailee vuosittain yli 600 000 kävijää.

Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Taidemuseoiden lisäksi se ylläpitää Kansallisgallerian kokoelmaa. Kokoelmaan kuuluu lähes 42 000 taideteosta, taidehistoriallisia arkistoaineistoja ja esineitä.

Lisäksi Valtion taideteostoimikunta kokoelmineen kuuluu Kansallisgalleriaan.

Kansallisgalleria vaalii kulttuuriperintöämme

Kansallisgalleria rakentaa kulttuuriperintöä, vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Kansallisgalleria on vahva kansallinen ja kansainvälinen kulttuurikentän toimija. Sen palvelut voimistavat taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Kansallisgallerian arvot

 • Yhdessä

 • Avoimesti

 • Asiantuntevasti

Arvomme näkyvät päivittäisessä työskentelyssämme.

Kansallisgalleriassa työskentelee taidemuseoalan ammattilaisia

Kansallisgalleriassa työskentelee noin 280 taidemuseoalan asiantuntijaa ja ammattilaista. He työskentelevät muun muassa näyttelyiden, taideteosten konservoinnin ja tutkijapalvelun parissa.

Kansallisgallerian osastot ja yksiköt

Kansallisgallerian johto

Kokoelmahallintaosasto

 • Arkisto ja kirjasto

 • Konservointi

 • Koordinointi

 • Kuvaamo

 • Museotekniikka

 • Projektitoimisto

Talous- ja hallinto-osasto

 • Taloushallinto

 • Henkilöstöhallinto

 • Asiakaspalvelu

 • Tietohallinto

 • Kiinteistöhallinto

 • Myyntiyksikkö

 • Viestintä ja varainhankinta

Kansallisgalleriaa johtavat valtuuskunta, hallitus ja pääjohtaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää valtuuskunnan ja hallituksen. Valtioneuvosto on vastuussa pääjohtajan nimityksestä.

Kansallisgallerian toimintaa säätelee laki

Kansallisgalleria on julkisoikeudellinen säätiö, jonka perustamista ja toimintaa ohjaavat 1.1.2014 voimaan astuneet laki ja asetus Kansallisgalleriasta. Kansallisgalleria kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan. Sen pääasiallinen rahoittaja on valtio.

Lue Laki ja asetus Kansallisgalleriasta.

Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Valitettavasti käyttämäsi selain ei ole tuettu, sivuston käytössä voi esiintyä ongelmia.