Suomen Taideyhdistyksestä Kansallisgalleriaksi – Kuvallisen kulttuurimme rakentajat (2016)
Toim. Virpi Harju
Julkaisussa esitellään pääkohdittain Kansallisgallerian ja sitä edeltäneiden organisaatioiden toimintaa ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä katsotaan tulevaan. Pyrkimyksenä on  auttaa hahmottamaan Kansallisgalleria taidemuseokokonaisuutena. Tänä päivänä kysymyksessä on monimuotoinen ja -kerroksinen, kolmessa eri museorakennuksessa toimiva, kansallinen ja kansainvälinen kulttuurialan toimija.

Gösta & Paul – Serlachiuksen ja Sinebrychoffin kokoelmat kohtaavat (2015)
Toim. Kirsi Eskelinen & Reetta Kuojärvi-Närhi
Sinebrychoffin taidemuseon e-julkaisuja 1
Gösta ja Paul -näyttelyssä Gösta Serlachiuksen (1876‒1942) vanhat mestarit käyvät vuoropuhelua toisen intohimoisen taiteenkerääjän, Paul Sinebrychoffin (1859‒1917), teosten kanssa. Vuoropuhelu syntyy niin kokoelmien tasolla kuin myös erillisten teosparien kautta.
Nyt näyttelyyn liittyen on tehty upea näyttelyjulkaisu!

Erkki Kurenniemi – A Man From The Future (2013)
Toim. Maritta Mellais
Kuvataiteen keskusarkiston julkaisuja 25
Sähköinen kirja koostuu suomalaisen ajattelijan, futurologin, taiteilijan, suunnittelijan ja elektronisen musiikin edelläkävijän Erkki Kurenniemen (s. 1941) uraa ja toimintaa käsittelevistä tutkimusartikkeleista. Artikkelien kirjoittajat ovat Kai Lassfolk, Mikko Ojanen, Susanna Paasonen, Jussi Parikka, Jyrki Siukonen ja Jari Suominen.  Englanninkielisessä kirjassa on tiivistelmät artikkeleista suomeksi. Kansallisgallerian kokoelmataiteilijoihin kuuluvaan Kurenniemen arkistoon voi tutustua myös verkkosivustolla Erkki Kurenniemi – mies tulevaisuudesta.

Ilona Harima – valaistumisen tiellä (2011)
Toim. Helena Hätönen ja Riitta Ojanperä
Kuvataiteen keskusarkiston julkaisuja 23
Ilona Harima – valaistumisen tiellä käsittelee tuntemattomaksi jääneen suomalaisen taiteilijan teoksia ja elämän kaarta. Hariman teosten hindulais-buddhalainen aihemaailma oli harvinaisuus suomalaisella taidekentällä. Julkaisu ilmestyi marraskuussa 2011 Ateneumin taidemuseossa esillä olevan fokusnäyttelyn yhteydessä. Erkki Anttonen tarkastelee taiteilijan 1920-luvulta 1960-luvulle ajoittuvaa tuotantoa, joka ei miltään osin edusta aikansa valtavirtaa, ja Helena Hätönen esittelee Kansallisgallerian arkistokokoelmiin kuuluvan Ilona Hariman arkiston.

Kirjoituksia litografian historiasta (2011)
Jan af Burén ja Erkki Anttonen
Jan af Burénin ja Erkki Anttosen artikkeleista koostuva julkaisu liittyy näyttelyyn Painavat kivet – 200 vuotta litografian menestystarinaa Ateneumissa 14.10.2011–15.1.2012. Jan af Burenin artikkeli on luettavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kulttuurin rakentaja – Valtion taidemuseo 1990-2010 (2010)
Toim. Virpi Harju
Valtion taidemuseon perustamisesta tuli 1.9.2010 kuluneeksi 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi taidemuseo julkaisi juhlakirjan Kulttuurin rakentaja – Valtion taidemuseo 1990–2010. Kirja koostuu museon historiaa ja nykyisyyttä käsittelevistä artikkeleista. Artikkeleista on ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät.