Arvoisa yleisö (2012)
Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys
Museoalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu julkaisu, jossa kuvaillaan erilaisia yleisö- ja kävijätutkimusmenetelmiä, esitellään tehtyjä tutkimuksia sekä pohditaan museoiden yleisösuhteeseen liittyviä kysymyksiä.

Kaikkien taidemuseo? Raportti KTM-strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa (2014)
Kulttuuria kaikille -palvelu, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.
Valtion taidemuseossa, nykyisessä Kansallisgalleriassa, tehtiin vuosille 2009–2013 Kaikkien taidemuseo  -strategia, jossa kiinnitettiin huomiota museotarjonnan saavutettavuuteen ja moninaisuuden huomioimiseen osana museotyötä. Tässä julkaisussa arvioidaan strategiaa ja sen vaikutuksia.