”Nej, i sanning, ett bättre ställe hande den unga målaren ej kunnat hamna på.” Önningeby konstnärskoloni och de månfacetterade social nätverkens interaktion (2014)
Anna-Maria Wiljanen
Kansallisgallerian julkaisuja 1
Anna-Maria Wiljasen väitöskirja tarkastelee Önningebyn taiteilijasiirtokunnan historiaa ja sitä, kuinka taiteilijoiden sosiaaliset verkostot vaikuttivat sen syntyyn, toimintaan ja päättymiseen. Tutkimuksen sosiogrammit tuovat uutta tietoa taiteilijasiirtokunnan rakenteesta ja johtajuudesta.

Toisin kertoen – kertomuksen tilallistaminen ja kohtaaminen liikkuvan kuvan installaatiossa (2013)
Kati Kivinen
Kuvataiteen keskusarkisto 26
Kati Kivisen väitöskirja tarkastelee liikkuvan kuvan installaatioiden esitystilallisia ja kerronnallisia ulottuvuuksia sekä niiden vastaanottoa suhteessa muihin tilaan, ruumiillisuuteen ja ajallisuuteen avautuviin taiteenlajeihin.

Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun (2012)
Hanna-Leena Paloposki
Kuvataiteen keskusarkisto 24
Taidenäyttelyvaihto on ollut paljon käytetty valtioiden välisten kulttuurisuhteiden muoto, ja näyttelyitä on hyödynnetty niin sisä- kuin ulkopolitiikan välineinä. Hanna-Leena Paloposken väitöskirjassa tarkastellaan laajan arkistoaineiston pohjalta vastaitsenäistyneen Suomen ja fasistisen Italian taidenäyttelysuhteita 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun.