Käynnistä arkistoon tulee sopia etukäteen. Lue lisää tutkijapalvelusta.

Taidehistorialliset asiakirja-arkistot

Kansallisgallerian taidehistorialliset asiakirja-arkistot sisältävät suomalaiseen kuvataiteeseen liittyviä yksityisarkistoja, asiakirjoja ja kokoelmia 1800-luvun alusta nykypäivään.

Taidehistorialliset asiakirja-arkistot sisältävät Suomen kuvataiteeseen ja Kansallisgallerian historiaan liittyviä yksityisarkistoja: taiteilijoiden, taiteilijaryhmien, museoihmisten, yhdistysten ja erilaisten taideinstituutioiden arkistoja ja asiakirjoja sekä kuvataiteen dokumentointiprojekteissa kerättyjä kokoelmia.

Arkistokokoelmat karttuvat jatkuvasti. Uutta aineistoa saadaan pääasiassa lahjoituksina sekä dokumentointitoiminnan tuloksena. Taidehistorialliset asiakirja-arkistot ovat tutkijoiden käytettävissä Ateneumin tutkijakirjastossa sopimuksen mukaan. Joissakin arkistokokonaisuuksissa on käyttörajoituksia.

Taidehistoriallisten asiakirja-arkistojen perustietoihin voi tutustua Karkki-tietokannan yleisöliittymässä. Tietokanta on tutkijoiden käytettävissä Ateneumin tutkijakirjastossa.

Osa Kansallisgallerian arkistokokoelmien aineistosta on digitoitu ja käytettävissä verkossa tai Ateneumin tutkijakirjastossa.

Leikekokoelma

Kansallisgallerian lehtileikekokoelma pitää sisällään lehtileikkeitä ja leikekirjoja pääasiassa suomalaista taide-elämää ja taiteilijoita koskevasta lehtikirjoittelusta 1890-luvulta vuoteen 2012.

Leikekokoelman vanhin osuus on Suomen Taideyhdistyksen sihteerin J. J. Tikkasen kokoamaa leikemateriaalia. Leikekirjoihin liimatut artikkelit vuosilta 1897–1980 sekä taiteilijakohtaiset irtoleikkeet vuosilta 1981–1999 on mikrofilmattu tutkijoiden käyttöön.

Kansallisgallerian arkistokokoelmiin kuuluvan lehtileikekokoelman aineistoa on luettavissa sopimuksesta Ateneumin ja Kiasman kirjastoissa mikrofilmeinä:

  • Leikekirjat 1897–1980: taiteilijahaku viitekorteista, jotka on aakkostettu taiteilijan sukunimen mukaan ja julkaistu verkossa: taiteilijaviitekortit.kansallisgalleria.fi. Lisäksi vuosilta 1891–1896 luettavissa viitteet.
  • Asiasanahaku 1897–1959, 1960–1969, 1970–1971: haku viitekorteista, jotka ovat aiheenmukaisessa järjestyksessä. Lisäksi vuosilta 1891–1896 luettavissa viitteet.
  • Arvostelijat, taiteentuntijat, nimimerkit 1897–1959, 1960–1969: haku kirjoittajakorteista. Lisäksi vuosilta 1891–1896 luettavissa viitteet.
  • Taiteilijaleikkeet 1981–1999: lehtileikkeet aakkostettu sukunimen mukaan, ei viitekortteja.

Tutkijakäytöstä on poistettu taiteilijakohtaiset lehtileikkeet vuosilta 2000-2012 ja yhteisnäyttely- ja asiasanaleikekokoelma vuosilta 1981-2012.

Av-arkisto

Kansallisgallerian Av-arkisto on kuvataiteen videodokumenttien ja äänitteiden arkisto.

Arkistokokoelmien av-arkisto on tutkijakäyttöön tarkoitettu audiovisuaalisten aineistojen arkisto. Kokonaisuudessaan se muodostuu äänitearkistosta ja videodokumenteista.

Av-aineistot on luetteloitu tietokantaan, jossa on yli neljätuhatta tietuetta. Säilytettävästä aineistosta on tuotettu arkistoon nauhasäilytyskopio, minkä lisäksi osasta aineistoa on katselukopio, joihin voi tutustua sopimuksesta Kiasma-kirjastossa. Äänitteiden osuus tietokannassa on noin 700.

Kuvakokoelmat

Kansallisgallerialla on Suomen laajimmat suomalaista kuvataidetta ja taiteilijoita käsittelevät kuvakokoelmat.

Kokoelmat karttuvat Kansallisgallerian oman dokumentointitoiminnan tuloksena, minkä lisäksi saadaan lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. Kokoelmien ydin ovat sen yli puoli miljoonaa valokuvaoriginaalia, jotka ovat pääosin taideteosvalokuvia. Näiden lisäksi kokoelmiin kuuluu myös painokuvia, kutsukortteja ja julisteita sekä taiteilijoihin ja taide-elämään liittyvää kuvamateriaalia. Kuvakokoelman vanhimmat valokuvat ovat alun perin Suomen Taideyhdistykselle 1860-luvulla hankittuja.

Kuvapalvelu myöntää kuvien käyttöoikeuksia julkaisu- ja tutkimuskäyttöön sekä lukuisiin muihin tarkoituksiin.