Mitä konservaattori tekee museossa?

Konservaattori tuntee kokoelman teokset, niiden kunnon, materiaalit ja erityispiirteet. Konservaattori vastaa kokoelman säilyttämisestä ja hoidosta. Teosten näytteillepano ja varastointi vaativat hyvät olosuhteet ja ne suunnitellaan teosten vaatimusten mukaan. Konservaattori on ammattitaitonsa vuoksi mukana suunnittelemassa ja valvomassa olosuhteita.

Konservaattori osallistuu sekä kokoelman teosten että näyttelyihin tulevien teosten pakkaus- ja kuljetustapojen suunnitteluun. Teosten kunnon tarkastaminen ja konservointi ovat konservaattorin vastuualueita. Dokumentointi, tutkimus ja huolto kuuluvat myös työnkuvaan.

Miksi museossa on hämärää?

Valon laadulla ja määrällä on merkitystä. Yleisesti ottaen sekä näkyvä valo että sen sisältämä näkymätön ultraviolettisäteily vaurioittavat teoksia. Alttiimpia vaurioitumiselle ovat paperipohjaiset teokset, joiden värit haalistuvat, paperi haurastuu ja kellastuu. Pitkäaikainen heikko valo vaurioittaa esineitä yhtä paljon kuin lyhytaikainen voimakas valo. Kokoelmien pitäminen esillä on kuitenkin tärkeä tehtävä museossa ja niiden mahdollisimman pitkän iän takaamiseksi museoesineitä näytetään yleisölle himmeässä valossa.

Miksi maalauksia ja kehyksiä puhdistetaan?

Maalauksen vanhetessa sen pinnalle kertyy likaa. Myös maalauksessa oleva suojaava lakkakerros saattaa kellastua. Näin ollen maalauksen värit eivät ole enää yhtä kirkkaita kuin mitä ne alun perin ovat olleet ja jotkut yksityiskohdat saattavat muuttua epäselviksi. Maalauksen pinnan puhdistamisessa kannattaa kääntyä ammattitaitoisen konservaattorin puoleen, sillä maalauksessa saattaa olla kerroksia, jotka ovat irtoamassa. Toisaalta jotkut värikerrokset voivat liueta, jolloin lopputulos on tuhoisa teoksen kannalta.

Taidekonservaattorit ovat koulutettuja tutkimaan ja ymmärtämään maalausten rakenteita. He arvioivat mitkä konservointitoimenpiteet ovat tarpeellisia ja käyttävät aineita, jotka ovat turvallisia maalauksen puhdistamiseen.

Kehysten pintamateriaaleja ja -käsittelyjä on useita erilaisia, joista jokainen reagoi eri tavoin eri puhdistusmenetelmiin. Liimamaalikehyksen pinta liukenee vähäiseenkin kosteuteen. Kullattuihin kehyksiin jää jälkiä kosteudesta ja lehtikulta saattaa jopa irrota. Ainoa lähes turvallinen keino on poistaa irtopöly kuivalla pölyhuiskulla varovaisesti. Jos lika ei lähde tällä tavalla, kannattaa ottaa yhteyttä koulutettuun konservaattoriin.

Kuinka löydän konservaattorin?

Konservaattorit toimivat sekä museoissa että yksityisellä sektorilla. Keskusmuseot, aluetaidemuseot, maakuntamuseot ja muut museot voivat neuvoa ammattitaitoisen konservaattorin etsimisessä. Konservaattori löytyy myös Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n verkkosivuilta, mistä voi etsiä konservaattoreita erikoisaloittain. Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n jäsenkonservaattorit ovat koulutettuja sekä sitoutuneet noudattamaan liiton vahvistamia, kansainvälisiä ammattieettisiä ohjeistoja ja sopimuksia.
www.konservaattoriliitto.fi