Kansallisgallerian konservointi on tutkimuksellinen yksikkö, joka tekee työtä kokoelmien ja näyttelyiden hyväksi. Se on keskeinen taho taideteosten tekniikoiden ja materiaalien tutkijana sekä konservointimenetelmien kehittäjänä. Sen rooliin kuuluu myös alansa tiedotus- ja koulutustyö. Konservointia tehdään kolmessa toimipisteessä ja henkilökunnalla on käytettävissään korkeatasoinen konservoinnin, restauroinnin ja tutkimuksen tilat ja välineistö. Ateneum-rakennuksessa sijaitsevat päätoimitilat ja Kiasma- ja Sinebrychoff-rakennuksissa on omat konservointiateljeensa. Kukin ateljee on erikoistunut oman kokoelmansa erityisvaatimuksiin.

Konservointiateljeet

Ateneumin konservointiateljeen vastuualueena ovat suomalaisen taiteen parhaimmistoa edustavat maalaus- ja veistoskokoelmat. Lisäksi kokoelmaan kuuluu ulkomaisesta modernismista koostuva pieni kokonaisuus. Ateljee huolehtii teosten säilymisestä ja kokoelman kunnossapidosta, sekä valvoo teosten esillepanoa näyttelyissä että niiden säilytys- ja kuljetusolosuhteita. Laajan taideteosten lainaus- ja talletustoiminnan kautta ateljee palvelee maan muita taidemuseoita.

Kiasman konservointiateljee huolehtii nykytaiteen kokoelmien ja näyttelyiden hoidosta. Asema nykytaiteen asiantuntijana luo uusia odotuksia, sillä yleinen mielenkiinto konservointiin ja erityisesti nykytaiteen konservointiin on lisääntynyt.

Sinebrychoffin konservointiateljee on erikoistunut vanhaan eurooppalaiseen kuvataiteeseen. Sinebrychoffin interiöörimuseon kokoelmien laajan materiaalikirjon vaatima ennaltaehkäisevä konservointi samoin kuin vanhojen maalausten materiaali- ja rakennetutkimukselliset ongelmat asettavat työlle erityisvaatimuksia.

Paperikonservaattorit työskentelevät yhteistyössä kaikkien Kansallisgallerian museoyksiköiden kanssa. Paperikonservointi vastaa luonnoskirjojen, grafiikka- ja piirustuskokoelmien sekä akvarelli-, guassi- ja pastellimaalausten dokumentoinnista ja konservoinnista.

Materiaalitutkimuslaboratorion päätehtävänä on maalausmateriaalien tutkimus yhteistyössä konservaattoreiden ja taidehistorioitsijoiden kanssa.

Kehystysateljee keskittyy pääasiassa Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseoiden kokoelmien kehyskonservointiin ja uusien tyylikehysten rakentamiseen. Myös näyttelykehysten suunnittelu ja toteutus yhdessä konservaattoreiden ja näyttelyvastaavien kanssa on iso osa tehtäväkenttää.

Konservaattoreilta usein kysytyt kysymykset