Finlands Nationalgalleri har öppnat mängder av sitt samlingsmaterial på webben. Öppna data är offentliga data som kan återanvändas i enlighet med den användarlicens som gäller för materialet i fråga.

Nationalgalleriet erbjuder konstsamlingens metadata som öppna data, information om verken samt bildmaterial är alltså öppna. Metadata kan användas fritt enligt Creative Commons Public Domain CC0-licensen. Alla bilder är fritt tillgängliga och man kan använda, distribuera och ändra dem i vilket syfte som helst, också kommersiellt, men bildernas ursprung måste alltid anges. Läs närmare om licensen för bilderna i samband med materialet i fråga.

Konstsamlingar på nätet

Metadata, API och datapaket för Nationalgalleriets konstverk
Metadata, alltså beskrivningen av konstverken som i Finlands Nationalgalleri, är tillgängliga för allmänheten. Nationalgalleriet har öppnat API (application programming interface) för konstverken, vilket gör att man enkelt kan söka information om konstnärer och konstverk som Finlands Nationalgalleri förvaltar. Via API kan du också ladda skilda datapaket. Licens: CC0 1.0

Statens konstverkskommissions konstverkens metadata, API och datapaket
Statens konstverkskommission har i uppdrag att köpa in konstverk till statens fastigheter och andra byggnader som används av staten, samt att ta hand om sin konstsamling. Samlingen är en av Finlands största konstsamlingar. Information om verken är tillgänglig via API och kan laddas ner som datapaket. Licens: CC0 1.0

Fotografier i Flickr

Historiska fotografier av Ateneum
Gamla fotografier från och av Ateneum från åren 1890–1915. Ateneum-byggnaden byggdes våren 1887 och har inhyst Finska Konstföreningen och dess konstsamling och ritskola, samt Konstflitföreningen i Finland och dess konstsamling och skulpturskola. Licens: CC BY 2.0

I Hugo Simbergs fotspår
I albumet I Hugo Simbergs fotspår publiceras fotografier av den finländska konstnären Hugo Simberg åren 1891–1917. Bilderna får användas fritt förutsatt att ursprung anges. Fotografier och metadata är också tillgängliga på den finskspråkiga webbsidan Lähteillä. Licens: CC BY 2.0

Kiasma-byggnaden
Fotografier av Kiasma med omgivning. Licens: CC BY 2.0

Kiasma byggdes åren 1996–98
Albumet presenterar perioden då Kiasma byggdes. Kiasma-byggnadens berättelse började år 1992 med en arkitekttävling. Bland 516 tävlingsbidrag väljer man amerikanen Steven Holls verk Chiasma. Byggandet av Kiasma inleds vid Mannerheimvägen år 1996. Kiasma öppnades för allmänheten i maj 1998. Licens: CC BY 2.0

Materialet på webbsidan Lähteillä

Daniel Nyblins glasnegativ av konstverk
Fotografen Daniel Nyblin (1856–1923) hör till de mest märkvärdiga och produktiva fotograferna i Finland under sekelskiftet 1900. Utöver personer och landskap fångade han på glasnegativ ny finländsk konst när den precis hade blivit färdig eller när den första gången visades på utställning. Det finns sammanlagt 963 stycken negativ. Ladda ner bilder och metadata som öppna data. Licens: CC BY-SA 3.0

I Hugo Simbergs fotspår
I albumet I Hugo Simbergs fotspår publiceras fotografier av den finländska konstnären Hugo Simberg åren 1891–1917. Bilderna får användas fritt förutsatt att ursprung anges. Bilder och metadata finns tillgängliga också via Flickr. Licens: CC BY 2.0

Wikimedia Commons

Media released by FNG – Finlands Nationalgalleris bilder
På webbplatsen Wikimedia Commons finns också bilder av bl.a. Finlands Nationalgalleris museer och konstnärer som finns representerade i samlingen. CC BY-SA 3.0

Europeana

Europeana 280
Kampanjen har som mål att få människor att engagera sig i Europas gemensamma kulturarv. I kampanjen deltar alla 28 EU-länder samt Norge. Varje land har fått välja tio viktiga konstverk att delta med. Sammanlagt deltar mer än 300 verk i kampanjen. Finland representeras i kampanjen av verk från Ateneum. De verk som valdes är målade under perioden 1860–1933. Licens: CC BY 4.0