Finlands Nationalgalleri har sedan 2003 producerat webbpublikationer, och även äldre publikationer har digitaliserats. I publikationerna presenteras bland annat samlingarna och verksamheten, besökarundersökningar och konserveringen. Det finns publikationer som riktar sig till såväl den breda publiken som museiexperter och studerande.

En del publikationer kan laddas ner som pdf-filer och en del är webbplatser. Publikationerna är fritt tillgängliga för alla och kan läsas och skrivas ut. En del av materialet är också tillgängligt som öppen data.

Största delen av publikationerna är på finska, men en del är på svenska eller engelska.

Nationalgalleriet ger också ut tryckta publikationer med anknytning till samlingarna och museernas utställningar. De tryckta publikationerna kan man stifta bekantskap med bland annat i Nationalgalleriets biblioteks databas Kirjav@, och de finns att köpa i museibutikerna i Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff och från vår nätbutik.

Publikationer på svenska

Gösta & Paul – Gösta Serlachius & Paul Sinebrychoffs samlingar möts (2015)
Red. Kirsi Eskelinen & Reetta Kuojärvi-Närhi
Konstmuseet Sinebrychoffs e-publikationer 1
Utställningen Gösta och Paul bjuder på ett möte mellan målningar av gamla mästare från två samlingar: Gösta Serlachius och Paul Sinebrychoff – båda passionerade konstsamlare. Utställningen bygger på en dialog mellan två samlingar, men också mellan konstverk av samma mästare från båda samlingarna.

I Hugo Simbergs fotspår – fotografier, brev och skisser från Nationalgalleriets arkiv (2015)
På denna webbplats öppnar sig en möjlighet att närmare lära känna konstnären Hugo Simbergs (1873–1917) liv, konstnärskap och källor genom konstnärens egna fotografier, brev och skisser.

Pauls vänner – konstverken i arbetsrummet (2015)
Som bas för denna webbplats används ett gammalt fötografi där konstsamlaren Paul Sinebrychoff sitter tillsammans med sina ”tysta vänner”. Rummet är numera en av Sinebrychoffs konstmuseums eleganta utställningssalar. Genoma att klicka på ett verk kan du studera det närmare. Brev som berättar om hur konstverket har skaffats har fogats till en del av dem.

”Nej, i sanning, ett bättre ställe hande den unga målaren ej kunnat hamna på.” Önningeby konstnärskoloni och de månfacetterade social nätverkens interaktion (2014)
Anna-Maria Wiljanen
Anna-Maria Wiljanens avhandling handlar om Önningeby konstnärskolonins historia ur de sociala nätverkens synvinkel. Avhandlingens olika sociogram ger ny information om konstnärskolonings struktur och ledarskap.

Nyckeln till barnens Ateneum (2014)
Den här guiden är gjord för barn och för de vuxna som gör barnen sällskap. För guiden har vi valt ut några av de populäraste konstverken på Ateneum. För varje verk finns det en kort introduktion som gör det enkelt för en vuxen att berätta för barnen om verken på Ateneum. Guiden innehåller information om verken och konstnärerna bakom dem, samt frågor som aktiverar barnen och sporrar dem att själva sätta sig djupare in i konsten.

Kulturbyggare – Statens konstmuseum 1990-2010 (2010)
Red. Virpi Harju

Den 1.9.2010 hade det gått 20 år sedan Statens konstmuseum grundades. För att fira jubileumsåret gav konstmuseet ut festskriften Kulturbyggare – Statens konstmuseum 1990–2010. Boken består av artiklar om museets historia och nutid. Det finns sammandrag av artiklarna på svenska och engelska.

Konstens minne – skikt av konservering (2012)
Webbutställningen belyser med hjälp av exempel olika delområden i konservatorns arbete på konstmuseet. Konservatorn är en specialist som svarar för bevaring och vård av kulturegendom. Syftet med konservatorns arbete är att skydda, konservera och undersöka kulturarvet så att det bevaras för kommande generationer.

Teser om att vårda och underhålla en samling – Konservatorns synvinkel (2007)
Kirsti Harva och Päivi Rajakari (red.)
Handbibliotek för museianställda 5.

Publikationen skildrar hur en samling sköts ur konservatorns synvinkel: hur sköts exempelvis samlingsförvaltningen, de museala förhållandena, lagringen, förpackningen och transporten av verk, att bygga upp en utställning, hantering och inramning. Publikationen lämpar sig som handbok för museiproffs, exempelvis i en situation då det inte finns en professionell konservator på museet.

Paul Sinebrychoffs brevsamling (2009)
Paul och Fanny Sinebrychoff byggde upp än i Finland unik samling äldre europeisk konst. I detta elektroniska brevarkiv finns brev, skrivna åren 1895–1909, som berör anskaffningar till samlingen. På webbplatsen kan man studera breven och läsa innehållet på svenska och finska.