Finlands Nationalgalleris samlingar omfattar circa 40 000 konstverk, och utöver dessa även arkivmaterial och föremål. Samlingarna ägs av staten och är en del av Finlands nationalegendom. Det är Nationalgalleriets uppgift att sköta om, underhålla och utvidga samlingarna.

Ansvaret för att utvidga samlingarna och sköta om konstverken är fördelat mellan Nationalgalleriets tre museer. Äldre, utländsk konst från perioden från och med 1300-talet till första hälften av 1800-talet är placerad i Konstmuseet Sinebrychoff, i Konstmuseet Ateneum finns inhemsk konst fram till 1969 samt utländsk konst från 1800- och 1900-talet, och i Museet för nutidskonst Kiasma finns senare inhemsk och utländsk konst. För det konsthistoriska arkivmaterialet ansvarar Nationalgalleriets avdelning för samlingsförvaltning.

Nationalgalleriets museer utvidgar fortsättningsvis statens konstsamlingar genom att köpa in verk och ta emot donationer. Nationalgalleriet använder anslagen för konstanskaffningar i statens budget för att köpa in konstverk för statens räkning. Arkivsamlingarna utökas främst genom donationer samt genom museernas egen dokumentation.

Informationstjänst om samlingarna >

Konstsamlingarna

Tidsmässigt täcker Nationalgalleriets omfattande konstsamlingar ett brett spann av konstens historia, från medeltida ikoner till den nyaste samtidskonsten.

I samlingarna finns såväl finländsk som utländsk konst. Verk ur samlingarna visas alltid på utställningar på Nationalgalleriets museer. Information om Nationalgalleriets konstsamlingar finns på museernas webbplatser:

Konstmuseet Ateneum
Museet för nutidskonst Kiasma
Konstmuseet Sinebrychoff

Arkivsamlingarna

I Nationalgalleriets arkivsamlingar samlas och sparas i första hand material med en anknytning till den finländska bildkonsten. Arkivsamlingarna består av bildsamlingar, konsthistoriska dokumentarkiv, klippsamlingar och av-arkiv. Bildsamlingarna sköter också Nationalgalleriets bildförsäljning. Nationalgalleriets bibliotek fungerar i anslutning till arkivet.

I samarbete med Nationalgalleriets fotostudior dokumenterar man i arkivsamlingarna aktivt bildkonst, konstnärer och olika fenomen inom bildkonsten genom intervjuer, fotografering och videoinspelningar. Arkivet och biblioteket deltar i Nationalgalleriets utställningsprojekt.

Arkivsamlingarna verkade förr under namnet Centralarkivet för bildkonst men utgör numera en del av Nationalgalleriets avdelning för samlingsförvaltning.

Samlingar på nätet

Finlands Nationalgalleri visar även sina samlingar och material på nätet. Nationalgalleriet erbjuder information, ger ut webbpublikationer och öppnar upp sitt samlingsmaterial i digitaliserad form. En del av materialet finns också tillgängligt som öppna data.

Leta efter information i samlingarna:

  • Konstsamlingarna på nätet – Leta fram och hitta information om verken, konstnärerna och samlingarna på Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff.
  • Statens konstverkskommissions samling på nätet – Sök, hämta och studera statens konstverkskommissions konstverk
  • Karkki – I arkivsamlingarnas databas finns uppgifter om de konsthistoriska dokumentarkiven. Webbplatsen är på finska.
  • Lähteillä – Webbplatsen presenterar och ger bakgrunden till valda plock ur arkivets och bibliotekets samlingar, som omfattar dokument, fotografier, tidningsurklipp, publikationer och andra dokument. Webbplatsen är på finska.

Våra konstsamlingar hittar du också i Finna och Europeana.