Finlands Nationalgalleris museer – Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff – lånar ut verk till museer och utställningsarrangörer som har yrkeskunnig museipersonal, ändamålsenligt övervakade utställningsutrymmen, kontrollerade klimatförhållanden och som fyller brandsäkerhetsbestämmelsernas krav.

Skriftliga låneansökningar ska ställas till cheferna för Nationalgalleriets museer:

 • Konstmuseet Ateneum, museichef Marja Sakari
  marja.sakari(at)ateneum.fi / Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors
 • Museet för nutidskonst Kiasma, museichef Leevi Haapala
  leevi.haapala(at)kiasma.fi / Mannerheimplatsen 2, 00100 Helsingfors
 • Konstmuseet Sinebrychoff, museichef Kirsi Eskelinen
  kirsi.eskelinen(at)siff.fi / Bulevarden 40, 00120 Helsingfors

Samt alltid för kännedom till samlingsregistrator Satu Rantala, satu.rantala (at) fng.fi, tel. +358 40 801 4220. Samlingsregistratorn fungerar som utlånens kontaktperson och betjänar i frågor gällande utlån och praktiska arrangemang.

Låneansökningar ska skickas:

 • 8 månader före utställningens öppnande: gäller stora inhemska utställningsprojekt (lån på över tio konstverk och krävande installationer) samt utlån till andra länder;
 • 4 månader före utställningens öppnande: mindre inhemska utställningsprojekt (lån på färre än tio konstverk).

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Låntagarens namn och kontaktuppgifter (också faktureringsadress och möjligt FO-nummer)
 • Utställningens namn och plats med adressuppgifter samt utställningstid
 • Kort beskrivning av utställningens koncept och innehåll
 • Kontaktuppgifter till handläggaren av lånet
 • Förteckning över önskade konstverk med inventarienummer

Till ansökan bifogas en säkerhets- och klimatrapport eller motsvarande ur vilken framgår:

Varje låneansökan behandlas separat. Vid beslutsfattandet beaktas bl.a. verkets tillstånd, klimatförhållandena speciellt om det gäller verk av känsligt material samt andra ur utlånets synvinkel väsentliga aspekter såsom utställningsreserveringar.

Innan transporten inleds ska konstverken försäkras för alla eventuella risker från det ögonblick då verken överlåts av Nationalgalleriet till låntagaren fram till det ögonblick då låntagaren återlämnar verken till Nationalgalleriet. Transporterna ska skötas av en på konsttransporter specialiserad speditör om man inte överenskommer om att använda Nationalgalleriets egen transport (inom Finland).


Nationalgalleriets lånevillkor, inom Finland
(PDF)
Nationalgalleriets lånevillkor, andra länder (PDF)
Nationalgalleriets lånevillkor, mediekonst (PDF)
Nationalgalleriets transportkrav för utlån (PDF)
Kansallisgallerian tila- ja olosuhdekysely, på finska (PDF)