Personalen på Finlands Nationalgalleri arbetar med många olika slags arbetsuppgifter för samlingen. Samlingen utökas, sköts och ställs ut för allmänheten. Nationalgalleriets proffs – amanuenser, utställningstekniker, fotografer, konservatorer och museiregistratorer – arbetar dagligen med samlingarna.

Lagret som hem

Konstverkens underhåll

Fotografier och information sparas

En utställning byggs upp, konstverket som en del av en helhet

Äntligen framme till påseende! Samlingen till glädje för besökarna

Från lager till utställning – ett konstverks resa

Här presenterar vi ett konstverks resa från lagret till en utställning, med alla dess olika skeden. Bilderna och videofilmerna ger oss en titt bakom kulisserna och bjuder in oss att stifta bekantskap med olika typer av arbetsuppgifter som sköts för Nationalgalleriets samlingar.

Se hur man gör för att fotografera konstverk även i mycket krävande fall, hör om konservatorernas utmanande arbete och följ hur en utställning sätts upp.

Flera videofilmer finns på Kiasmas och Ateneums YouTube-sidor.

Lagret som hem

Endast en liten del av Nationalgalleriets mer än 35 000 konstverk kan visas samtidigt i utställningssalarna. De övriga verken förvaras i konstlager. Då kuratorerna som förbereder en utställning har valt ut ett konstverk för en kommande utställning hämtar utställningsteknikerna verket ur lagret. Alltid då flyttningen av ett verk beställs koordinerar museiregistratorerna transporterna av verket. De sköter också om utlåningen då ett verk ur samlingarna ska lånas ut för att ställas ut på annat håll i Finland eller världen.

Konstverkens underhåll

Konstverk är känsliga föremål och de måste behandlas varsamt så att de består för kommande generationer. En konservator granskar i vilket skick verket är, och förbereder det vid behov för en kommande utställning. Verk ur samtidskonsten kan vara särskilt utmanande!

Kiasmas ansvariga kurator Siukku Nurminen talar om konstnären Anni Rapinojas verk som är utförda i naturmaterial. Verken hör till Kiasmas samlingar.

En utställningstekniker på Ateneum gör Carl Eneas Sjöstrands skulptur Kyllikki (1879) redo att ställas ut.


Fotografier och information sparas

Då ett verk är i skick kan det fotograferas. Det är inte alltid så enkelt att fotografera ett konstverk. Nationalgalleriets fotografer sköter ändå sitt jobb, också då det handlar om verk som Torsten Wasastjernas (1863–1924) enorma målning Fallande löv (1897).

Utom med själva konstverken arbetar museerna också med arkivmaterial. Då fotograferna har dokumenterat ett verk eller en utställning arkiveras materialet i Nationalgalleriets arkivsamlingar, på samma sätt som utställningskatalogerna arkiveras i bibliotek.

Vid sidan av aktuella utställningar och evenemang sköter arkivet också sitt egentliga uppdrag, nämligen att ta hand om samlingarna, både de som nationalgalleriet själv har samlat och donationerna.

En utställning byggs upp, konstverket som en del av en helhet

Då de konstverk som har valts ut för en utställning är färdiga för att ställas ut börjar utställningsteknikerna bygga upp utställningen i enlighet med kuratorernas och utställningsplanerarnas anvisningar. En utställning är en helhet av noggrant utvalda konstverk med anknytning till ett visst tema, en viss tidsperiod eller en viss konstnär. Verken på en utställning kan vara hämtade ur Nationalgalleriets egna samlingar, eller vara inlånade från annat håll. Verken hängs upp på väggarna eller ställs ut på annat sätt i utställningssalarna. Om utställningen kräver andra konstruktioner, exempelvis mellanväggar eller vitriner, sätts de ihop.

Då det gäller samtidskonst kan konstnären själv vara en av de viktigaste deltagarna då utställningen byggs upp.


Äntligen framme till påseende! Samlingen till glädje för besökarna

Konstverken är framställda och utställningen öppnas. Basutställningarna förnyas i regel rätt sällan, även om det ibland görs små förändringar i dem. De växlande utställningarna räcker i allmänhet någon månad.

Samlingarna och utställningarna erbjuder museibesökarna mycket att se och uppleva. Salarna som hyser Konstmuseet Sinebrychoffs basutställning har gett inspiration till ett musikvideoprojekt som en grupp unga har genomfört.