Samlingarnas informationstjänst på Finlands Nationalgalleri svarar på frågor om samlingarna när det gäller arkiv- och biblioteksmaterial. Vi kan tyvärr inte svara på frågor som kräver bred informationssökning. Förfrågningar: forskning(at)nationalgalleriet.fi

Tjänsten svarar inte på frågor gällande:

  • Konstverkens värde
  • Äkthet
  • Signaturer

Forskningstjänsten
Nationalgalleriets arkiv- och bibliotekssamlingar är tillgängliga för forskare och andra som behöver uppgifter enligt överenskommelse.

Arkivets tjänster
I Nationalgalleriets samlingar finns privata arkiv, dokument och samlingar som hänför sig till den finländska bildkonsten allt ifrån 1800-talets början till vår tid. Dit hör också samlingen tidningsurklipp samt arkiv som innehåller bildkonstnärliga videodokument och ljudinspelningar. I arkivet finns dessutom Finlands mest omfattande bildsamling över landets bildkonst och konstnärer.

Bibliotekets tjänster
Nationalgalleriets bibliotek är Finlands största konsthistoriska specialbibliotek. I Kiasma bibliotek finns material om samtidskonsten från 1960-talet och framåt. Ateneums forskarbibliotek har specialiserat sig främst på den finländska konstens historia. Publikationer som ingår i Sinebrychoffs forskarbiblioteks samlingar är tillgängliga i Ateneums forskarbibliotek enligt överenskommelse.

Bildservice
Nationalgalleriets bildservice beviljar nyttjanderätt till bilder för publicering och forskning och många andra ändamål.

Material på nätet
Man kan studera material som finns i Nationalgalleriets samlingar också på webben. I det mångsidiga webbmaterialet finns bl.a. publikationer samt arkivets och bibliotekets databaser och register.

Konservering
Nationalgalleriets konservering är en forskningsenhet som arbetar för att bevara samlingarna och för att tjäna utställningarna. Konservering utförs på tre olika adresser.