Här har vi samlat de databaser, material och kataloger från Nationalgalleriets museer, arkiv och bibliotek som är tillgängliga på nätet. En del av materialet kan också laddas ner som öppen data.

Stifta också bekantskap med Nationalgalleriets publikationer på nätet.

Samlingsdatabaser

Konstsamlingar på nätet
Sök och finn information om Konstmuseet Ateneums, Museet för nutidskonst Kiasmas och Konstmuseet Sinebrychoffs konstverk, konstnärer och samlingar.

Statens konstverkskommissions samling på nätet
Sök, hämta och studera statens konstverkskommissions konstverk.

Karkki (på finska)
I publikgränssnittet till databasen Karkki hittar man basdata för de konsthistoriska dokumentarkiven. Hela databasen är tillgänglig för forskare i arkivets forskarsal.

Kirjav@
Nationalgalleriets biblioteks materialdatabas där man katalogiserar de samlingar som är placerade i Ateneum, Kiasma och Sinebrychoff. Den äldsta publikationen är från år 1719. Katalogen över hur biblioteket har utökats har upprätthållits sedan år 1889, senare under namnet kartoteket. Den nuvarande databasen har upprätthållits sedan 1988 och innehåller information om hur samlingarna har utökats.

Övriga databaser

Bibliografi på finsk bildkonst (på finska)
Bibliografin över finländsk bildkonst innehåller referensdata om den finländska bildkonstlitteraturen om konstlivet före år 1970. Bibliografin omfattar referenser till volymer som har publicerats från början av 1800-talet till idag. Bibliografin är framförallt till nytta då det gäller att spåra information om konstnärer som har debuterat före år 1969.

Virtualbiblioteket på nutidskonst (på finska)
I det virtuella biblioteket över nutidskonst finns många nyttiga länkar och information för alla som är intresserade av samtidskonsten. Största delen av informationen om konstnärerna samlas in i samband med de utställningar som Museet för nutidskonst Kiasma sätter upp och i museets samlingar.

Samlingsmaterial

Axel Gallen-Kallelas och Carl Dørnbergers konstnärsvänskap och korrespondens 1885–1929 (på finska)
Forskningssamarbete mellan Finlands Nationalgalleris arkivsamling och Gallen-Kallela Museet har resulterat i en webbsida som bygger på den del av konstnärernas brevväxling som har bevarats för eftervärlden. På webbsidan man bl.a. bläddra i breven, läsa sammanfattningar av breven på finska (originalen är på svenska och norska) och bekanta sig med de personer och konstverk nämns i breven.

Daniel Nyblins glasnegativ av konstverk
Fotografen Daniel Nyblins (1856-1923) glasnegativbilder av konstverk hör till Finlands Nationalgalleris samling. Bilderna har digitaliserats och finns tillgängliga online. Nyblin fotograferade ny finländsk konst när den precis hade blivit färdig eller när den visades för första gången. Materialet är tillgängligt också i form av öppna data.

Finska Konstföreningens protokoll med bilagor från åren 1846–1901 (även svenskt material)
Finlands Nationalgalleri har publicerat Finska Konstföreningens digitaliserade protokoll med bilagor från åren 1846–1901 på webben. Finska Konstföreningen var Finlands Nationalgalleris företrädare. Protokollen är en central del av Konstföreningens arkiv som ingår i Finlands Nationalgalleris arkivsamling. Bland protokollen finns bland annat föreningens stiftelseurkund, första medlemskatalog, information om konstanskaffningar och utställningar samt brev som konstnärer har skickat till styrelsen.

I Hugo Simbergs fotspår – fotografier, brev och skisser från Nationalgalleriets arkiv
Den här webbplatsen ger möjlighet att närmare lära känna konstnären Hugo Simbergs (1873–1917) liv, konstnärskap och källor genom hans fotografier, brev och skisser. Bilder också i form av öppna data och i Flickr.

Klippsamlinges konst­närs­re­fe­rens­kor­ten
Re­fe­rens­kor­ten är nyc­keln till Na­tio­nal­gal­le­riets klipp­sam­lings mik­ro­fil­ma­de klipp­böc­ker från åren 1897–1980. Utöver det egentliga urklippsmaterialet omfattar arkivet ett referenskartotek över händelserna inom konstvärlden under åren 1891–1896.

Paul Sinebrychoffs brevsamling
Paul och Fanny Sinebrychoff byggde upp en i Finland unik samling av äldre europeisk konst. I det här elektroniska brevarkivet finns brev från åren 1895–1909 som rör anskaffningar till samlingen. På webbsidan kan man studera breven och läsa dem på svenska och finska.

Kataloger

Bibliotekets tidskrifter

Klippsamlingar (på finska)

Mikrofilmade artiklar om konstnärer från åren 1981–1999 (på finska)

Material på mikrofilm (på finska)

Koncentrerad katalog över konstnärernas brev (på finska)

Öppna data >