Nationalgalleriets bibliotek är det största specialbiblioteket över bildkonst i Finland. Biblioteket verkar på två olika adresser. I Kiasma bibliotek finns material om samtidskonst från 1960-talet framåt. Ateneums forskarbibliotek fokuserar speciellt på den finländska konstens historia. I Ateneums forskarbibliotek är också Sinebrychoffs forskarbibliotek tillgängligt enligt överenskommelse. I dess samlingar finns litteratur om äldre utländsk konst.

Kiasma bibliotek

Kiasma biblioteket specialiserar sig på material om samtidskonsten. Genom att utöka bibliotekets samlingar stöder Kiasma sin utställnings- och samlingsverksamhet. Viktiga materialhelheter är inhemsk samtidskonst, de senaste internationella fenomenen inom samtidskonsten och teoretisk litteratur i anknytning till dessa, Kiasmas samlingskonstnärer och konsttidskrifter. Besökarna har också tillgång till iPad-läsplattor där man kan söka tilläggsmaterial om Kiasmas utställningar. Via läsplattan kan man också få tillgång till ett urval material i det audiovisuella arkivet. Mera information om bibliotekets öppethållningstider och forskningstjänster.

Ateneums och Sinebrychoffs forskarbibliotek

Ateneums forskarbibliotek utgör den äldsta delen av Nationalgalleriets bibliotek. Bibliotekets samlingar har utökats sedan Ateneumbyggnaden stod färdig 1889. Samlingarna stöder forskningen kring Konstmuseet Ateneums samlingsverk och den finländska konsten. I bibliotekets databas finns också litteratur om konservering.

Besök i Ateneums forskarbibliotek måste överenskommas på förhand. För mera information, se forskningstjänster.

Biblioteket upprätthåller en bibliografi över Finlands bildkonst med referensuppgifter rörande den finländska bildkonstlitteraturen.

Sinebrychoffs forskarbibliotek utgör en del av Finlands Nationalgalleris bibliotek, och material som hör dit är tillgängligt i Ateneums forskarbiblioteks lokaler enligt överenskommelse. I Sinebrychoffs forskarbiblioteks samlingar finns material med anknytning till Fanny och Paul Sinebrychoffs hemmuseum, museets konstsamling och utställningar.