Arbetsstationer kopplade till Nationalgalleriets nätverk har direkt tillgång till följande databaser och uppslagsverk:

Allgemeines Künstlerlexikon
Art Full Text
Arto
BHA (Bibliography of the History of Art)
Finlands nationalbiografi
Melinda
Oxford Art Online
Stanford Encyclopedia of Philosophy

Referensdatabaser

Art Full Text

Artikelreferens- och fulltextdatabas. Omfattar såväl äldre konst som nutidskonst. Referenser från och med 1984, sammandrag från och med 1994 och fulltextmaterial från och med 1997. Referenser även till bildmaterial som ingår i artiklarna. Tillgänglig i Nationalgalleriets nätverk.

Arto

Inhemsk artikelreferensdatabas som omfattar artiklar ur inhemska tidskrifter och samlingsverk. Mest material finns det från perioden från och med början av 1900-talet, men det finns också många referenser till äldre artikelmaterial.

Bibliography of the History of Art – BHA

Referensdatabas. Täcker den västerländska konsthistorien från antiken till idag. Artiklar, böcker, konferensföredrag, essäer, utställningskataloger och avhandlingar publicerade 1975–2007. Inkluderar även föregångarna: Répertoire d’Art et d’Archéologie – RAA (1974-1989) och International Repertory of the Literature of Art – RILA (1975-1989).

Melinda

De finländska bibliotekens gemensamma databas. Inkluderar Finlands nationalbibliografi samt referensuppgifter till material i universitetsbibliotekens, de gemensamma bibliotekens, Riksdagens biblioteks, Depåbibliotekets och Statistikbibliotekets databaser. Av yrkeshögskolornas bibliotek ingår Tavastlands yrkeshögskolas bibliotek, yrkeshögskolan Centrias bibliotek och Haaga-Helias bibliotek. Under 2013–2014 kommer alla yrkeshögskolebibliotek att inkluderas. De första pilotdeltagarna bland de allmänna biblioteken är Karleby stadsbibliotek och Tammerfors stadsbibliotek.

Uppslagsverk

Allgemeines Künstlerlexikon – Artists of the World

Konstnärsindex. Omfattar indexen Thieme-Becker, Vollmer och Allgemeines Künstlerlexikon som finns i bokform. Tillgänglig i Nationalgalleriets nätverk.

Oxford Art Online

Konstordbok. Artiklar om visuell konst – måleri, skulptur, grafisk konst, arkitektur, fotografi och konstindustri – från och med förhistorien till idag. Tillgänglig i Nationalgalleriets nätverk.

Finlands nationalbiografi

Nationalbiografin är en unik och färgrann samling miniatyrbiografier över personer som har inverkat på Finlands historia. Nationalbiografin utges av biograficentret vid Finska Litteratursällskapet. Tillgänglig i Nationalgalleriets nätverk.

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Ett gratis uppslagsverk med fokus på filosofi. Uppslagsverket upprätthålls av Stanfords universitet och publiceras på internet. Artiklarna skrivs och upprätthålls av sakkunniga från 65 olika institutioner runt om i välden.