Vad gör konservatorn i ett museum?

Konservatorn känner till samlingsverken, deras skick, material och särdrag. Konservatorn ansvarar för samlingens bevarande och underhåll. Visning och magasinering av konstverken kräver goda förhållanden och de planeras i enlighet med de krav konstverken ställer. Konservatorn, med sin yrkeskunskap, är med och planerar och övervakar förhållandena.

Konservatorn deltar i planeringen av förpacknings- och transportmetoderna för såväl samlingsverken som för de verk som ska ställas ut. Till konservatorns ansvarsområden hör granskning av konstverkens skick samt konservering. I arbetsbeskrivningen ingår också dokumentering, forskning och underhåll.

Varför är det så dunkelt i museet?

Ljusmängden och dess kvalitet är av betydelse. Generellt skadas konstverken av såväl det synliga ljuset som av den osynliga ultravioletta strålning som finns i ljuset. Konstverk som är mer benägna att skadas utgörs av pappersbaserade konstverk, vars färger bleknar, pappret blir skört och gulnar. En långvarig svag belysning skadar föremålen lika mycket som en kortvarig stark belysning. En av museets viktiga uppgifter är dock att ställa ut samlingarna och för att säkerställa en så lång livslängd som möjligt visas museiföremålen upp för allmänheten i ett dunkelt ljus.

Varför rengörs målningar och ramar?

När en tavla åldras samlas smuts på dess yta. Även det lager av lack som skyddar målningen kan gulna. Därför är tavlans färger inte lika klara som de ursprungligen har varit och vissa detaljer kan bli otydliga. När det är frågan om att rengöra en tavlas yta lönar det sig att kontakta en yrkeskunnig konservator eftersom det på tavlan kan finnas skikt som håller på att lossna. Å andra sidan kan vissa färglager lösas upp och då är slutresultatet ödesdigert för konstverket.

Konstkonservatorerna har utbildats för att undersöka och förstå målningarnas strukturer. De bedömer vilka konserveringsåtgärder som är nödvändiga och använder sig av sådana medel som är trygga att rengöra målningarna med.

Det finns ett flertal olika ytmaterial och -behandlingar för ramar, och varje material reagerar på olika sätt på olika rengöringsmetoder. Ytan på en limfärgsram löses upp i kontakt med minsta lilla fukt. På förgyllda ramar kan fukten lämna spår och bladguldet kan till och med lossna. Den enda nästan säkra metoden är att försiktigt avlägsna löst damm med en dammvippa. Om man inte på detta sätt får bort smutsen lönar det sig att kontakta en utbildad konservator.

Hur hittar jag en konservator?

Konservatorerna finns både i museer och inom den privata sektorn. Centralmuseerna, de regionala konstmuseerna, landskapsmuseerna och andra museer kan ge dig råd när du letar efter en yrkeskunnig konservator. Du kan också hitta en konservator på Nordiska konservatorförbundets finska sektion r.f:s webbsidor, där du kan söka en konservator enligt specialbransch. De konservatorer som är medlemmar i Nordiska konservatorförbundets finska sektion r.f. är utbildade och har förbundit sig till att följa av förbundet fastställda, internationella yrkesetiska anvisningar och avtal.
www.konservaattoriliitto.fi