Finlands Nationalgalleris konservering är en forskningsenhet som arbetar för samlingarna och utställningarna. Den spelar en central roll då det gäller att undersöka teknikerna och materialen bakom konstverken samt att utveckla konserveringsmetoderna. Till enhetens roll hör även information och utbildning på konserveringens område. Konserveringen sker i ateljéer på tre olika platser, och personalen har tillgång till högklassiga lokaler och utrustning för konservering, restaurering och forskning. I Konstmuseet Ateneum finns enhetens huvudsakliga lokaler medan Museet för nutidskonst Kiasma och Sinebrychoffs museum har egna konserveringsateljéer. Varje konserveringsateljé har specialiserat sig på de särskilda krav som respektive samling ställer.

Konserveringsateljéer

Ateneums konserveringsateljé ansvarar för tavel- och skulptursamlingar som representerar det bästa inom finländsk konst. Till samlingen hör dessutom en liten helhet utländsk modernism. Ateljén svarar för att konstverken bevaras och för samlingens underhåll, samt övervakar visningen av konstverken på utställningarna liksom förvarings- och transportförhållandena. Genom sin omfattande utlåning och förvaringen av konstverk betjänar ateljén även de övriga konstmuseerna i landet.

Kiasmas konserveringsateljé ansvarar för underhållet av samlingarna av nutidskonst och för utställningarna. Ställningen som expert på nutidskonst skapar nya förväntningar, eftersom det allmänna intresset för konservering och särskilt för konservering av nutidskonst har ökat.

Konserveringsateljén i museet Sinebrychoff har specialiserat sig på äldre europeisk bildkonst. De mycket varierande materialen i Sinebrychoffs interiörmuseums samlingar kräver förebyggande konservering vilket ställer särskilda krav på arbetet. Det samma gäller de särskilda problemen med material- och strukturforskningen kring äldre målningar.

Papperskonservatorerna samarbetar med alla museienheter inom Nationalgalleriet. Papperskonserveringen svarar för dokumenteringen och konserveringen av skissböcker, grafik- och teckningssamlingar samt målningar i akvarell, gouache och pastell.

Materialforskningslaboratoriets viktigaste uppgift är att i samarbete med konservatorer och konsthistoriker undersöka materialen i målningar.

Inramningsateljén koncentrerar sig huvudsakligen på ramkonservering och på att utarbeta nya stilramar för konstsamlingarna i Ateneum och Konstmuseet Sinebrychoff. En annan viktig del av verksamhetsfältet är att i samarbete med konservatorer och utställningsansvariga designa och konstruera utställningsramar.

Frågor och svar om konservering