Finlands Nationalgalleris bildsamlingar beviljar rätten att använda bilder för publicering och forskning samt för ett flertal andra ändamål.

Från bildsamlingarna kan du beställa bilder av konstverk som ingår i Konstmuseet Ateneums, Museet för nutidskonst Kiasmas och Konstmuseet Sinebrychoffs samlingar, samt med vissa begränsningar bilder av material som ingår i Nationalgalleriets hela arkivsamling.

Du kan studera verk som ingår i Ateneums, Kiasmas eller Sinebrychoffs samlingar via tjänsten Konstsamlingarna på nätet. Bildarkivets bilder och databaser kan studeras närmare i Nationalgalleriets arkivsamlingars lokaler. Man måste överenskomma om besök separat.

Beställda bilder levereras digitalt genom en länktjänst. Nationalgalleriets bildsamlingar ingår en förbindelse för reproducering med beställaren. För användningen av bilder debiteras en avgift.

När bilden publiceras måste åtminstone konstnär, verkets namn, årtal, enstaka samling, Finlands Nationalgalleri / museet och Finlands Nationalgalleri / fotografens namn nämnas.

Förfrågningar och beställningar per e-post till bildsamlingar(at)nationalgalleriet.fi. Vänligen ge i samband med beställningen möjligast noggranna uppgifter om vilken bild det gäller, användningsändamål, upplagans storlek och antalet språkversioner.

Om konstverksbildernas upphovsrätt

Upphovsrätt till konstverksbilder innehas av både konstnären och fotografen. Upphovsrätten till ett konstverk är i kraft i 70 år efter konstnärens död och i 50 år efter det år ett foto har tagits. Upphovsrättsersättningen som betalas till Finlands Nationalgalleri täcker också fotografens upphovsrättsavgift. Den som beställer bilder svarar dessutom för konstnärens eventuella upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare ifall konstnärens upphovsrätt är i kraft. Rättsinnehavare kan endera vara konstnärer, dödsbon eller upphovsrättsorganisationen Kuvasto rf, som beviljar bruksrätt för de rättsinnehavare organisationen representerar. På Kuvastos webbsidor finns en förteckning över de konstnärer och dödsbon som ingått avtal med organisationen. Bildtjänsten har uppgifter på en del av de upphovsrättsinnehavare som inte har ingått avtal med Kuvasto.

Pressbilder över aktuella utställningar finns på museernas pressidor. Bilder som inte används för aktuella informationsändamål ska alltid beställas från Finlands Nationalgalleris bildsamlingar.

Nationalgalleriet ger ut nästan 12 000 bilder av konstverk under CC0-licens

Bilder som markerats med  får fritt användas av alla. De får alltså delas, bearbetas eller utnyttjas i vilket sammanhang som helst, till exempel i undervisning och forskning men också i kommersiellt syfte. Bilder kan fritt användas eftersom verkets upphovsrätt (70 år från året då konstnären i fråga avled) har upphört.

Bilderna är JPG-format.

Användbara bilder med hög upplösning finns på webbsidan:

https://www.flickr.com/photos/finnishnationalgallery/

De övriga bilderna för tryck kan beställas från Bild Service.