Nationalgalleriet är den största organisationen av konstmuseer i Finland och en nationell kulturinstitution vars verksamhet styrs av lagen om Nationalgalleriet. Nationalgalleriet bygger upp vårt kulturarv, stärker den nationella konstsamlingen, främjar konstbildningen och sätter upp mångsidiga utställningar.

Om Nationalgalleriet
Helene Schjerfbecks verk Konvalescenten

Till Nationalgalleriets samling hör mer än 42 000 konstverk. Dessutom innehåller samlingen arkivmaterial och föremål.

Samlingen ägs av staten och är en del av Finlands nationalegendom. Det är Nationalgalleriets uppgift att sköta om, upprätthålla och utöka samlingen.

Gå till samlingssökningen

Besöka våra museer

Konstmuseet Ateneums byggnad

Konstmuseet Ateneum

På Ateneum finns konst från 1800-talet och ända fram till det moderna. Betydande verk av inhemska konstnärer berättar genom älskade bilder den finska konstens historia och nationens utveckling.

Museet för Nutidskonst Kiasmas byggnad

Museet för nutidskonst Kiasma

Kiasma erbjuder konstupplevelser och nya perspektiv på livet. Museet är en mötesplats för människor och för nutidskonsten.

Konstmuseet Sinebrychoffs byggnad

Konstmuseet Sinebrychoff

Konstmuseet Sinebrychoff är det enda museet i Finland som specialiserar sig på äldre europeisk konst. Museets kärna utgörs av Paul och Fanny Sinebrychoffs unika hemmiljö.

Folk tittar på produkterna i Kiasmas museibutik

I Nationalgalleriets webbshop kan du titta in dygnet runt. I butiken finns böcker och produkter relaterade till de aktuella utställningarna och samlingsverken.

I webbshoppen kan du också köpa biljetter till museernas evenemang.

Gå till webbshoppen

Stöd konsten

Donationer hjälper oss att ta hand om de konstverk folket älskar. Vi kan också erbjuda unika utställningar och se till att barn och ungdomar får ta del av konstupplevelser.

Donera