Finlands Nationalgalleris organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlands Nationalgalleris ledningsgruppe

Ordförande: generaldirektör Risto Ruohonen

Vice ordförande: förvaltningschef Janne Puhakka

Medlemmar: chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä, museichef Kirsi Eskelinen, museichef Leevi Haapala och museichef Marja Sakari.

Finlands Nationalgalleris styrelse

Styrelsens uppgift är att besluta om de centrala målen och strategierna för verksamheten och ekonomin samt att upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse. Nationalgalleriets styrelse tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet.

Styrelsens ledamöter under mandatperioden 2017-2020

Ordförande: president Tarja Halonen

Vice ordförande: verkställande direktör Mauri Niemi

Medlemmar: professor Heikki Hanka, Professor of Practice Pekka Mattila, ekonom Heidi Schauman och Rafaela Seppälä.

Finlands Nationalgalleris delegation

Nationalgalleriets förvaltning övervakas av delegationen som tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet.

Delegationens medlemmar under verksamhetsperioden 2018–2020

Ordförande: Finska konstföreningens ordförande Lasse Saarinen

Viceordförande: riksdagsledamot Juhana Vartiainen

Medlemmar: riksdagsledamot Aila Paloniemi, riksdagsledamot Kimmo Kivelä, riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot Mika Raatikainen, riksdagsledamot Paavo Arhinmäki, riksdagsledamot Mikaela Nylander, riksdagsledamot Krista Mikkonen, riksdagsledamot Antero Laukkanen, bildkonstnären Marja-Liisa Jokitalo, konstnären Markus Konttinen och studerande Hamina Räinä.

Central lagstiftning

Nationalgalleriets uppdrag bestäms i lagen och statsrådets förordning om Nationalgalleriet samt i den instruktion som Nationalgalleriets styrelse har godkänt. I instruktionen finns bestämmelser om Nationalgalleriets föreskrifter, organisation och dess uppdrag samt om hur olika frågor löses och behandlas. Instruktionen kompletterar lagen och förordningen om Nationalgalleriet.

Lagen om Nationalgalleriet (889/2013) (på finska)

Statsrådets förordning om Nationalgalleriet (1074/2013) (på finska)