Regelverket gällande utförsel av kulturföremål, inklusive konst, utgör en del av skyddet av kulturegendom. Ändamålet med skyddet av nationell kulturegendom är att bevara den mest värdefulla kulturegendomen i Finland som en del av landets historia och kulturidentitet. Regelverket gällande denna ingår i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016).

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 933/2016 (på finska)

Utförseltillstånd krävs för finländska konstverk som är över 100 år gamla eller konstverk som har funnits i Finland i minst 100 år. Tillstånd kan beviljas om det inte finns speciella vetenskapliga, konstnärliga eller historiska orsaker för att bevara konstverket I Finland. Utförsel av kulturföremål utanför EU till så kallade tredje länder kräver i vissa fall en särskild EU-exportlicens.

Utförseltillstånd för konstverk handläggs av Nationalgalleriet. Museiverket handlägger tillstånd för övriga kulturföremål.

Utförseltillståndet är en avgiftsbelagd offentligrättslig prestation som kostar 100,00 €.

Blanketter för ansökan om utförseltillstånd fås på adressen info(at)ateneum.fi