Öppen ansökan

Om vi inte just nu har en ledig tjänst som intresserar dig kan du lämna in en öppen ansökan där du berättar om ditt kunnande och hurdana uppgifter du är intresserad av. Vi kontaktar lämpliga sökande när en tjänst lediganslås. Vi sparar öppna ansökningar i tolv månader.

Lämna in en öppen ansökan för kundtjänstuppgifter

Lämna in en öppen ansökan för guidningsuppgifter

Lämna in en öppen ansökan för andra uppgifter

 

Praktik

Vi erbjuder möjligheter att praktisera med mångsidiga och ansvarsfulla arbetsuppgifter inom ramen för studierna inom olika ämnen. Under praktikperioden får du arbeta och lära sig nytt med stöd av yrkeskunniga arbetskamrater. Om du är intresserad av att göra praktik hos oss kan du skicka in din ansökan.

Lämna in din ansökan för kundtjänst praktik eller TET-praktik (arbetslivsorientering)

Lämna in din ansökan för praktik