Vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen för vår personal. Vi är med i Great Place to Work-undersökningen som gör att vi regelbundet kan följa upp hur våra anställda upplever Nationalgalleriet som arbetsplats.

Vi har år 2017 beviljats Great Place to Work®-certifikat, vilket innebär att vi hör till den grupp av föregångare som utgör Finlands bästa arbetsplatser. Great Place to Work®-certifiering är möjligt för en organisation där minst 70 % av personalen är nöjda med hur det står till i organisationen (trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och gemenskap). Skillnaden till genomsnittet i det finländska arbetslivet (55 %) är avsevärd.

Tillsammans med vår personal bygger vi upp en organisationskultur som är förenlig med våra värderingar. Vi gör det öppet, tillsammans och med sakkunskap. Atmosfären är avslappnad och verksamhetsmiljön är unik. Vi är stolta över det arbete vi utför. Våra anställda är speciellt nöjda med vår interna atmosfär och trevliga arbetskamrater.

Vi får stöd i att bygga upp en medkännande organisationskultur genom Helsingfors universitets forskningsprojekt CoPassion, som vi deltar i. Vi tror att medkänsla i arbetsgemenskapen föder entusiasm och resultat. Vi uppskattar tjänstvilja, en glad och positiv attityd och ett professionellt grepp i alla arbetsuppgifter.
Vi stöder vår personals helhetsmässiga välmående genom olika personalförmåner:

  • lunchsedlar och måltider till avtalspris på museernas restauranger
  • rekreationssedlar
  • arbetsresesedlar
  • arbetshälsovård som är mer omfattande en lagen kräver
  • massagestöd
  • personalrabatter och presentkort för de egna museernas produkter
  • gratis inträde till alla våra museer för hela familjen
  • personalklubbar
  • rekreationsverksamhet och personalevenemang

Great Place to work -logo 2017