Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo muodostavat Kansallisgallerian. Kansallisgallerian vastuulla on valtion taidekokoelma, jonka ylläpitämisestä huolehtii Kansallisgallerian kokoelmahallintaosasto. Kansallisgalleriaan kuuluu lisäksi Valtion taideteostoimikunta kokoelmineen.

Kansallisgalleria rakentaa kulttuuriperintöä, vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Kuvataiteen valtakunnallisena museona se vastaa taidehistoriallisista arkistoaineistoista ja kuvataiteen tietoaineistoista.

Kansallisgalleria on maan suurin taidemuseo-organisaatio ja kansallinen kulttuurilaitos, jossa työskentelee noin 250 alan ammattilaista. Kansallisgallerian museoissa vierailee vuosittain noin 500 000 kävijää.

Kansallisgalleria on julkisoikeudellinen säätiö, jonka perustamista ja toimintaa ohjaavat 1.1.2014 voimaan astuneet laki ja asetus Kansallisgalleriasta. Organisaation toimielimet ovat valtuuskunta, hallitus ja pääjohtaja. Valtuuskunnan ja hallituksen nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö, pääjohtajan valtioneuvosto. Kansallisgalleria kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan ja sen pääasiallinen rahoittaja on valtio.

Kansallisgalleria on vahva kansallinen ja kansainvälinen kulttuurikentän toimija, jonka palvelut voimistavat taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Kansallisgallerian arvot

Yhdessä
Avoimesti
Asiantuntevasti