Kansallisgallerian organisaatio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisgallerian johtoryhmä

Puheenjohtaja: pääjohtaja Risto Ruohonen

Varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Janne Puhakka

Jäsenet: kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, museonjohtaja Kirsi Eskelinen, museonjohtaja Leevi Haapala ja museonjohtaja Marja Sakari.

Kansallisgallerian hallitus

Hallituksen tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja strategiasta sekä laatia tilinpäätös ja toimintakertomus. Kansallisgallerian hallituksen nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2017-2020

Puheenjohtaja: presidentti Tarja Halonen

Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Mauri Niemi

Jäsenet: professori Heikki Hanka, Professor of Practice Pekka Mattila, ekonomisti Heidi Schauman ja Rafaela Seppälä. Henkilöstön edustajana toimii amanuenssi Susanna Sääskilahti.

Kansallisgallerian valtuuskunta

Kansallisgallerian hallintoa valvoo opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä valtuuskunta.

Valtuuskunnan jäsenet toimikaudella 2018–2020

Puheenjohtaja: Suomen taideyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Saarinen

Varapuheenjohtaja: kansanedustaja Juhana Vartiainen

Jäsenet: kansanedustaja Aila Paloniemi, kansanedustaja Kimmo Kivelä, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja Mika Raatikainen, kansanedustaja Paavo Arhinmäki, kansanedustaja Mikaela Nylander, kansanedustaja Krista Mikkonen, kansanedustaja Antero Laukkanen, kuvataiteilija Marja-Liisa Jokitalo, taidemaalari Markus Konttinen ja opiskelija Hamina Räinä.

Keskeiset säädökset

Kansallisgallerian tehtävät määritellään laissa ja valtioneuvoston asetuksessa Kansallisgalleriasta sekä Kansallisgallerian hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. Johtosääntö sisältää määräyksiä Kansallisgallerian ohjesäännöistä, organisaatiosta ja sen tehtävistä sekä asioiden ratkaisemisesta ja käsittelytavoista. Johtosääntö täydentää lakia ja asetusta Kansallisgalleriasta.

Laki Kansallisgalleriasta (889/2013)

Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta (1074/2013)