Kulttuuriesineiden, mukaan lukien taiteen, vientiä koskevat säädökset ovat osa kulttuuriomaisuuden suojelua, jonka tavoitteena on säilyttää arvokkain kulttuuriomaisuus Suomessa osana historiaa ja kulttuuri-identiteettiä. Tätä koskevat säädökset sisältyvät lakiin kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016).

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016) 

Maastavientiluvan tarvitsevat yli 100 vuotta vanhat suomalaiset tai Suomessa vähintään 100 vuotta olleet taideteokset. Vientilupa voidaan myöntää, ellei esineen pitämiseen Suomessa ole tieteelliseltä, taiteelliselta tai kulttuurihistorialliselta kannalta erityisiä syitä. Taideteosten vienti EU:n ulkopuolelle saattaa myös edellyttää erityistä EU-vientilupaa.

Taiteen maastavientiluvan myöntää Kansallisgalleria, muita kulttuuriesineitä koskevat luvat myöntää Museovirasto.

Maastavientilupa on maksullinen julkisoikeudellinen suorite, jonka hinta on 100,00 €.

Maastavientilupa-anomuslomakkeita saa osoitteesta info(at)ateneum.fi